torsdag 6 februari 2014

Planeten som wobblar

Forskare har med hjälp av Keplerteleskopet upptäckt en planet som wobblar. Planeten, Kepler 413b, befinner sig 2.300 ljusår från oss. Den kretsar nära två dvärgstjärnor i ett dubbelstjärnesystem. Omloppstiden är bara 66 dygn och Kepler 413b påverkas kraftigt av de två stjärnorna. Den rör sig upp och ner i omloppsbanan skulle man kunna säga. Planetens rotationsaxel lutar några grader (jordens axel lutar som bekant 23,5 grader). Axellutningen kan dock variera så mycket som 30 grader under en 11-årsperiod, vilket är extremt jämfört med vår betydligt mer stabila jord.

Om man skulle stå på en sådan planet skulle man sannolikt få uppleva stora oregelbundna säsongsvariationer som skulle göra livet svårt. Det är sannolikt ingen beboelig värld vi talar om. Läs mer på NASA:s websida.


(Bildkälla: NASA)

Färsk Marskrater som det lyser om

Det slår ner en och annan meteor på Mars. Resultatet kan bli ganska spektakulära kratrar. Bilden nedan är tagen av NASA:s rymdsond MRO. Den visar en krater som skapats någon gång mellan juli 2010 och maj 2012. Nu har MRO:s HiRISE-kamera tagit en skarp bild på kratern. Lysande skulle man kunna säga! Kratern är ca 30 meter i diameter. I samband med meteornedslaget har en massa Marsmateria kastats upp. En del så långt som 15 kilometer från nedslagsplatsen!


(Bildkälla: NASA)