fredag 10 februari 2012

Nya besparingar väntar för NASA. Nedläggning av ExoMars?

På måndag lägger president Obama fram sitt budgetförslag för 2013. Det har läckt ut en del kring innehållet i budgetförslaget. Enligt uppgifter från Washington Post kommer NASA:s planetforskningsprogram att få en budgetreduktion med hela 20%, från 1,5 miljarder till 1,2 miljarder dollar. Dessutom finns stor risk för ytterligare besparingar de följande åren. Det var i och för sig väntat att det skulle bli besparingar inom något område i och med att rymdteleskopet James Webb fick fortsatt finansiering, men det innebär stora problem för några av de planerade rymdsondsprojekten. Framförallt tros kommande Marsprojekt komma att påverkas. NASA har en rymdsond, MSL, på väg till Mars och lär väl fokusera på det projektet. Samarbetsprojektet med ESA, ExoMars, är därmed ordentlig i farozonen. Där var det tänkt med två rymdsondsuppskjutningar 2016 respektive 2018. Frågan är väl om det inte blir nedlagt helt och hållet. För inte fortsätter väl ESA själv med detta stora projekt? Och det är väl inte heller sannolikt att ESA vill driva projektet vidare i samverkan med ryska rymdmyndigheten Roscosmos? En följdfråga är då också vad detta innebär för de ryska planerna om en "Phobos-Grunt 2"?

Det återstår att se vad det kompletta budgetförslaget innehåller. Det bör också påpekas att presidentens budgetförslag genomgår en budgetprocess som kan komma att fortgå under hela 2012 (såsom förra årets budgetmangling gjorde). Vad som kommer ut i slutändan av denna politiska kohandel kan vara något helt annat. Man kan konstatera av reaktionerna på de föreslagna sparåtgärderna att budgetdebatten redan startat.

Läs mer på: http://www.washingtonpost.com/business/economy/with-country-facing-red-ink-scientists-say-nasa-is-scaling-back-on-exploring-red-planet/2012/02/09/gIQA6I6M2Q_story.html

Läs också: http://www.spacepolitics.com/2012/02/09/cutting-back-the-solar-system/

Venus tappar fart

Det verkar som planeten Venus tappar fart. Rymdsonden VENUS EXPRESS har upptäckt att planeten roterar lite långsammare än vad den borde enligt tidigare mätningar. Rymdsonden upptäckte detta genom att notera att vissa tydligt markerade ytformationer på Venus inte riktigt var där dom borde vara. Det handlar förstår om mycket små differenser mot tidigare mätningar av Venus rotationshastighet, men är ändå intressant att notera. Venus rotation mättes upp av rymdsonden Magellan i början av 90-talet.

Venus Express
(Källa: ESA)

Vad är det då som gör att Venus tycks tappa fart? Forskarna tror att en bidragande orsak är den mycket täta atmosfären kring Venus. Atmosfären är mer än 90 gånger tätare än jordens atmosfär och det påverkar vädersystemen så att kraftig vindfriktion mot planetytan uppstår och saktar ner rotationshastigheten.

Hur mycket rör det sig om i minskad rotationshastighet? Det är inte en helt obetydlig skillnad. De tidigare mätningarna angav Venusdygnets längd till 243,0185 dagar. Nu har man funnit att dygnet är 6,5 minuter längre. Ingen evighet således, men en skillnad som i det riktigt långa perspektivet har betydelse.

Läs mer på: http://www.esa.int/esaCP/SEM0TLSXXXG_index_0.html