tisdag 27 mars 2012

Sverige behöver satsa på grundforskning!

I Populär Astronomi har en debatt påbörjats om svensk forskningspolitik. I och med nedläggningen av delar av Astra Zenecas  forskningsverksamhet i Sverige, har farhågor rests om att detta bara är början på nedrustning av svensk forskning. Med tanke på allt fler signaler om att den svenska naturvetenskapliga grundutbildningen dessutom börjar fallera finns utan tvekan risk för att forskningsverksamheten i Sverige kan bli en krisbransch i framtiden. Astronomisk forskning är en mycket liten del av den samlade svenska forskningen. Risken är att den kan komma att föra en tynande tillvaro i forskningens utkanter om inte något görs.

Jag har med intresse läst de senaste veckornas debattinlägg i forskningsfrågan och tycker liksom Lars Mattsson att det behövs en rejäl satsning på en bred bas för grundforskning inom astronomin. En framgångsfaktor för arbetet är en ordentlig naturvetenskaplig utbildning redan i grundskola/gymnasium. Vi måste engagera ungdomar i astronomi (Det kan ju inte vara särskilt svårt. Astronomi är ju spännande!). Ett större astronomiintresse skapar förutsättningar för utveckling av grundforskningen. Det här handlar inte om några stora kostnader. Det är en investering för framtiden. Om vi inte förbättrar naturvetenskaplig grundutbildning så är det inte bara Astra Zenecas forskning som läggs ner.

Självklart bör vi samarbeta inom ESA, men det får inte helt ta död på egna rymdinitiativ. Så låt oss hoppas att några av de satellitförslag som presenterats av Rymdstyrelsen (läs föregående artikel här i bloggen)  faktiskt förverkligas. Och låt skolungdomar rösta om bästa förslag! Fem svenska satellitprojekt att hoppas på

Jag skrev här i bloggen den 15 mars om förslag på svenska satellitprojekt (läs här). Nu har fem av projekten valts ut i tävlingen om att bli nästa innovativa svenska forskningssatellit. Robert Cumming på Populär Astronomi skriver om detta idag på tidskriftens hemsida. Det gläder mig att se att min favorit, projektet CHEOPS som ska studera exoplaneter, är med bland finalisterna. Konkurrensen är dock hård. Flera av projekten är intressanta och värda att satsa på. Läs mer om projekten genom att klicka på länken nedan.

Läs mer på: http://www.popast.nu/2012/03/fem-svenska-rymdhopp-satellitprojekten-som-gar-vidare.html