tisdag 19 juli 2011

NASA:s planer för de närmaste åren

Jag har fortsatt att studera NASA:s budgetförslag för 2012. Detta mycket digra budgetdokument, som omfattar 778 sidor med enorm detaljrikedom, ger en hel del information om NASA:s planer. Jag försöker här sammanfatta det viktigaste som berör rymdsonder och utforskning av solsystemet. Budgetförslaget, som fortfarande bara är ett förslag och inte fastställt, innehåller en femårsplan med följande föreslagna kostnadsnivåer för några större forskningsprogram (totalsiffror för perioden 2012-2016, i miljarder dollar): 
  • Planetforskning, allmänt    1,1
  • Månforskning och –sonder    0,3
  • Discovery-programmet    1,2
  • New Frontiers-programmet    1,3
  • Utforskning av Mars    2,0
  • Yttre planeterna    0,5
  • Teknologi, allmänt    0,5
  • James Webb-teleskopet    1,9
  • Solforskning och –sonder    3,2
Sammantaget alltså 12 miljarder dollar för de närmaste fem åren. Utöver det tillkommer några miljarder dollar för diverse ”programgemensamma kostnader”. Exakt vad detta är kan jag inte utröna. NASA:s budgetförslag är inte helt enkelt att tränga in i!

Månforskningsprogrammet innehåller en rymdsond som är aktiv just nu, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) och en som är under utveckling, Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE). Dessutom planeras några mindre rymdsondsprojekt.
 
Discovery-programmet är lite enklare, och därmed billigare, rymdsonder som ska utforska planeter, månar, asteroider och kometer. Två rymdsonder är aktiva just nu, Messenger som utforskar Merkurius och Dawn som utforskar asteroiden Vesta och så småningom dvärgplaneten Ceres. Det innehåller dessutom bl a GRAIL-projektet som syftar till att framförallt utforska månens inre, dess yta och gravitation. En rymdsond, Stardust NExT, avslutade sitt uppdrag i mars 2011 och har bl a utforskat asteroider och kometer.
 
New Frontiers-programmet har en aktiv rymdsond, New Horizons som är på väg mot Pluto och dess måne Charon, dit den når 2015. Programmet innehåller också rymdsonden Juno, som ska sändas mot Jupiter och anlända dit 2016.
 
Utforskningen av Mars är ett prioriterat område för NASA. Just nu finns två aktiva rymdsonder inom programmet, Odyssey och Mars Reconnaissance Orbiter samt två Mars-fordon, Spirit och Opportunity. Två större uppdrag planeras dessutom, Mars Science Laboratory (MSL) och Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN).
 
Programmet avseende yttre planeter har endast en aktiv rymdsond, Cassini. Förplanering pågår avseende ytterligare projekt.
 
James Webb-teleskopet är, som tidigare beskrivits här i bloggen, ett projekt med en osäker framtid. Starka påtryckningar finns dock från stora delar av forskarsamfundet om att projektet ska fullföljas. Det gäller dock att hitta de totalt ca 3 miljarder dollar som behövs för att fullfölja projektet och få upp detta rymdteleskop i rymden.
 
Solforskningen innehåller en mängd olika delprojekt. Flera aktiva projekt finns inom programmet (bl a SDO, SOHO och STEREO) och ett flertal ytterligare projekt planeras.
 
Hoppas det mesta av det här blir av och att besparingarna i den amerikanska statsbudgeten inte drabbar NASA:s verksamhet alltför hårt. Det avgörs sannolikt inom den närmaste månaden.

DAWN tar nya bilder av asteroiden Vesta

Rymdsonden DAWN som på söndag morgon gick in i omloppsbana runt asteroiden Vesta har nu tagit lite nya bilder av den stora asteroiden. Bilderna visar en bergig och kraterfylld himlakropp som kanske visar hur planetytorna för solsystemets inre planeter såg ut i solsystemets barndom för ca 4 miljarder år sedan. Asteroiden har träffats av andra himlakroppar och fragment har lösgjorts som bildat en mängd mindre meteoriter som förmodligen träffat jorden. Asteroider är fortfarande ganska outforskade himlakroppar i vårt solsystem. Första gången ett par asteroider utforskades mer i detalj var när rymdsonden Galileo, på sin väg mot Jupiter, 1991 passerade förbi den lilla asteroiden 951 Gaspra. Två år senare passerade Galileo asteroiden 243 Ida och fann bl a att den hade en liten måne som man döpte till Dactyl (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Galileo_(rymdsond)). Sedan dess har inte så värst mycket nya observationer gjorts.

Rymdsonden Dawn kommer sannolikt att ge en stor mängd ny kunskap om asteroiderna och deras utveckling. Man kommer bl a att söka efter eventuella månar runt Vesta. Sådana månar kan vara mycket små. Månen Dactyl som nämns ovan är en stenklump med en diameter på lite drygt en kilometer. Efter besöket hos Vesta är planen att rymdsonden ska fortsätta mot dvärgplaneten Ceres. Många av de större himlakropparna mellan Mars och Jupiter är intressanta att studera eftersom de i flera fall kan ha varit protoplaneter som av olika skäl inte blev "fullvärdiga" planeter. Konkurrensen kan sägas ha varit hård om vilka himlakroppar som hade förutsättning att bli lite större. Studierna av Vesta och Ceres kan komma att ge mycket ny kunskap om solsystemets tidiga utveckling.

Asteroid Vesta
(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/dawn/news/dawn20110718.html

Läs också: http://www.popast.nu/2011/07/asteroiden-vesta-forsta-skarpa-bilden.html