tisdag 7 maj 2013

Saturnus ringar i ljus och skugga

Saturnus ringsystem är väl bland de vackraste "objekten" i vårt solsystem. Dagens bild från rymdsonden Cassini visar dock att de behöver lysas upp av solljus för att kunna avnjutas. Bilden visar hur delar av ringarna skuggas av Saturnus och därmed blir kolsvarta.


(Bildkälla: NASA)

Vind och inte vatten kan ha format Mount Sharp på Mars

Det fem kilometer höga Marsberget Mount Sharp (eller Aeolis Mons som det egentligen heter) är Marsfordonet Curiositys primära mål. Nu visar en forskningsstudie (se Astrobiology Magazine) att det kanske är kraftiga vindar, som fört med sig materia från Galekratern, som format detta berg och inte vatten som man tidigare har trott. Det är forskare vid Princeton University och California Institute of Technology som kommit fram till detta efter ingående studier av berget och den krater som bergstoppen reser sig ifrån. Vad innebär det för Curiositys utforskning av Mount Sharp?

Åratal av observationer av Mars föregick planeringen av Curiosityprojektet. Tydliga indikationer på att den stora Galekratern på Mars en gång i tiden låg under vatten avgjorde att man valde denna plats som landningsplats för Curiosity. Det övergripande målet för hela Curiosityprojektet är att hitta "bevis" på att Mars en gång kan ha haft ett sådant klimat att det kan ha varit beboeligt och kanske t o m hyst liv.


Mount Sharp (Bildkälla: NASA)


Forskarna betvivlar nu om det någonsin funnits några större mängder vatten kring berget. Det skulle i så fall innebära ett bakslag för Curiosityprojektet. Även om man kan få ökad kunskap om Marstopografins utveckling och planetens klimathistoria får man kanske inte svar på de frågor man hade om förutsättningarna för liv. Fordonet kan helt enkelt vara på fel plats för det uppdrag det har.  Vi får väl se hur det är med den saken när Curiosity så småningom kört fram till berget. Det är en bra bit kvar att köra och farten är inte så värst hög.

Det ser ljust ut för svenska rymdföretag

Arielspace rapporterar om att det går bra för många av de svenska rymdföretagen. Det finns ju ett flertal svenska bolag som bidrar med instrument och olika typer av tekniska lösningar till NASA:s och andra rymdmyndigheters raketer, rymdsonder, satelliter m.m. Även SpaceX har beställt utrustning från svenska företag. För den breda allmänheten är de svenska rymdföretagen ganska anonyma. Det hade varit kul om någon tekniskt kunnig gjorde en sammanställning över svenskutvecklade instrument i de rymdsonder som är i rymden just nu och de som kommer att sändas upp inom den närmaste framtiden. Med det tekniska kunnande som finns i Sverige bidrar vi sannolikt med en hel del i olika rymdsondsprojekt.


Företaget OHB Sweden bidrar med utrustning till bl a rymdsonden Solar Orbiter (Bildkälla: NASA)