måndag 9 december 2013

En rundtur kring Mars nordpol

Rymdsonden Mars Express har med sina instrument samlat in en massa data om området kring Mars nordpol. Utifrån datamaterialet har ESA skapat en tjusig animation. När nordpolen upplever sommar smälter koldioxidisen och kvar blir ett istäcke bestående av vattenis.


(Källa: ESA)

Nytt nummer av Populär Astronomi

Så har då decembernumret av Populär Astronomi utkommit. Jag bläddrar lite i tidningen och hittar en hel del spännande läsning. Det är glädjande för en rymdsondsfantast att se så många artiklar och nyhetsnotiser om just rymdsonder och de upptäckter som de gjort. Vad finns det då mer att läsa om? Jo, bland annat om månen och hur den påverkar oss samt en lång och innehållsrik artikel om jordnära asteroider, om de häftiga gammablixtarna och svarta hålen samt om Spaceport Sweden och dess verksamhet m.m. En hel del trevlig läsning till jul med andra ord!