onsdag 20 juli 2011

HUBBLE-teleskopet har upptäckt ny Pluto-måne

Rymdteleskopet HUBBLE har upptäckt att Pluto har en fjärde måne. Än så länge kallas den för P4, men lär väl så småningom få ett vackrare namn. Den är endast några tiotal kilometer i diameter och kretsar kring Pluto ca en gång per månad. Pluto och dess stora måne Charon kommer att besökas av rymdsonden New Horizons i juli 2015.

Hubbles ständigt nya upptäckter gör det ännu mer angeläget att få upp James Webb-teleskopet. Vilka upptäckter skulle inte den kunna göra?! Hubble har alltså lyckats lokalisera denna lilla måne på 5 miljarder kilometers avstånd! Visst är det nya spännande upptäckter nästan varje dag i vårt solsystem!

Illustration of Pluto's satellite system with the four moon's orbit positions in dotted lines around Pluto. From closest to farthest are Charon, Nix, newly discovered moon P4, and Hydra.
Bilden visar de fyra månarnas omloppsbanor runt Pluto (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/pluto-moon.html

Läs också: http://www.popast.nu/2011/07/hubble-upptacker-plutos-fjarde-mane.html

Rymdsonden DAWN och asteroidforskningen

Rymdsonden DAWN har nu varit i omloppsbana runt asteroiden Vesta i några dagar. Vesta, som är den näst största asteroiden i det s.k asteroidbältet mellan planeterna Mars och Jupiter, studeras nu ingående under det närmaste året. Asteroidbältet är ett relativt outforskat område av solsystemet. Några rymdsonder har tidigare utforskat asteroider när de passerat förbi.
  • Galileo passerade förbi asteroiden 951 Gaspra år 1991
  • Galileo passerade förbi asteroiden 243 Ida år 1993
  • NEAR Shoemaker passerade förbi asteroiden 253 Mathilde 1997
  • NEAR Shoemaker landade på asteroiden 433 Eros år 2001
  • Stardust NExT passerade förbi asteroiden 5535 Annefrank år 2002
  • Den japanska rymdsonden Hayabusa landade på asteroiden 25143 Itokawa år 2005
  • Rosetta passerade förbi asteroiden 2867 Steins år 2008
  • Rosetta passerade förbi asteroiden 21 Lutetia år 2010


(Bildkälla: NASA/JPL-Caltech/JAXA,/ESA)

Fram till nu så är Lutetia den största asteroiden som besökts av en rymdsond. Som synes på bilden ovan är Vesta avsevärt mycket större. Av de tidigare asteroidexpeditionerna får väl NEAR Shoemaker anses vara den mest lyckade. Den rymdsonden var den första i NASA:s Discovery-program (som ju också Dawn tillhör). Sedan är ju förstås rymdsonden Galileo lite speciell i och med att den var först att närstudera en asteroid. Den var också först att hitta en asteroidmåne, månen Dactyl som kretsar kring asteroiden 243 Ida.

Rymdsonden Dawn kommer mycket mer ingående än tidigare rymdsonder att studera en asteroid. Det är också av större intresse att det handlar om en såpass stor himlakropp som Vesta. Asteroiden har blivit utsatt för massiva kosmiska kollissioner och gett ifrån sig stora mängder av meteoriter. Man tror att Vesta svarar för ca 5% av alla kända meteoriter. Rymdsonden kommer så sakteliga allt närmare Vestas yta och ska slutligen gå in i omloppsbana knappt 3.000 kilometer från asteroidytan. Det ger förutsättningar för än mer detaljerade bilder av Vestas ytskikt.


Senaste bilden av Vesta, 17 juli 2011 (Bildkälla: NASA)

Läs också mer på: http://www.universetoday.com/87576/first-ever-vesta-vistas-from-orbit-in-2d-and-3d/