tisdag 15 november 2011

En överenskommelse om NASA:s budget 2012 tycks nu ha nåtts i den amerikanska kongressen

En förhandling mellan representanter för senaten och för representanthuset tycks idag ha resulterat i en överenskommelse om NASA-budgeten 2012. Enligt förslaget får NASA 17,8 miljarder dollar, vilket är 0,9 miljarder mindre än vad president Obamas administration föreslagit för 2012 och 0,7 miljarder mindre än 2011. Det gemensamma förslaget från kongressens två kamrar är dock betydligt närmare senatens förslag (17,9) än representanthusets (16,8).

Preliminära uppgifter säger att James Webb-teleskopet är räddat! Man verkar dock ha satt ett kostnadstak på 8 miljarder dollar, vilket innebär att vissa besparingar måste göras. De senaste kostnadsprognoserna för projektet har nämligen pekat mot 8,7 miljarder dollar.

Mer information kommer de närmaste dagarna, när detaljerna kring överenskommelsen klarnar. Om jag förstår det hela rätt ska en omröstning ske om förslaget senare i veckan.

Läs mer på: http://www.spacepolitics.com/

Statusrapport avseende rymdsonden PHOBOS GRUNT

Emily Lakdawalla på Planetary Society Blog har idag en mer utförlig statusrapport avseende den ryska rymdsonden PHOBOS GRUNT. Det har nämligen kommit ett officiellt uttalande från den ryska rymdmyndigheten Roscosmos och dess chef Vladimir Popovkin om sonden och problemen med att få kontakt med den och styra in den på en bana mot Mars. Uttalandet kan sammanfattas enligt följande:

  • Rymdsonden verkar fungera korrekt bortsett från dess bana. Den är rätt orienterad i förhållande till solen m.m. Försök görs att få kontakt med sondens dator och uppdatera programvaran.
  • Kommunikationsstationerna är för långsamma och hinner inte fånga in rymdsonden när den flyger förbi, vilket gör att man inte lyckas få kontakt med den. Stationerna är inte anpassade till den här typen av problem. Den låga banan över jorden gör också att tiden att upprätthålla en fungerande kommunikationslänk är väldigt kort.
  • Enligt den ryska rymdmyndigheten har man på sig till januari att rädda sonden. Uppskjutningsfönstret mot Mars stänger dock i början av december. Hopp finns fortfarande att komma tillrätta med problemen och det är därför för tidigt att förklara projektet som misslyckat.
  • Ett eventuellt misslyckande innebär enligt Popovkin att sonden exploderar innan den når jorden och att det därmed inte ska utgöra någon allvarlig fara, vilket det spekulerats om i massmedia. Sonden har bl a stora mängder giftigt bränsle.
Läs mer på: http://www.planetary.org/blog/article/00003261/

Rymdsonden MESSENGER:s uppdrag förlängs med ett år

NASA meddelar att rymdsonden MESSENGER:s uppdrag blir förlängt med ett år och därmed beräknas fortgå till mars 2013. Det innebär att sonden sammantaget kommer att kretsa runt Merkurius i ganska prick två år.

Det förlängda uppdraget kommer att innebära ytterligare närstudier av planetens yta. Man ska bl a undersöka hur de märkliga håligheter man funnit på planetens yta skapats, hur sent i Merkurius historia det fanns vulkanisk aktivitet och hur Merkurius yta utvecklats över tid. Man vill också se hur Merkurius påverkas av den ökande solaktivitet som vi just nu upplever.

Det ska bli kul att följa Messenger ännu ett år!

File:MESSENGER.jpg
(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=38964