måndag 21 maj 2012

Bild av äggformade Methone - en av Saturnus små månar

Rymdsonden Cassini far omkring bland Saturnus månar. För det mesta studerar sonden de stora och medelstora månarna, såsom Titan, Dione, Tethys och Enceladus. Emellanåt kollar den dock lite även på de mindre månarna. En sådan liten måne, Methone, passerades igår. Bilden nedan är från denna förbiflygning. Methone är äggformad och har en längd på endast 3 kilometer. Månen upptäcktes tillsammans med två andra små månar, Pallene och Anthe, av just Cassini när den studerade månarna Mimas och Enceladus. De små månarna påverkas av det vatten som Enceladus sprutar ut. De blir "sprayade" kan man säga.


Månen Methone (Bildkälla: NASA)

Den 20 maj tog rymdsonden också denna bild av månen Tethys. Denna måne är en av Saturnus lite större månar med en diameter på lite drygt 1.000 kilometer.


Månen Tethys (Bildkälla: NASA)

Den närmaste tiden kommer Cassini att passera Titan på ganska nära håll för att studera denna planet i mer detalj. Titan är som bekant Saturnus största måne (och solsystemets näst största måne efter Ganymedes). Månens diameter är ca 5.150 kilometer.

Jorden har inte så mycket vatten som vi kanske tror!

När man ser en satellitbild av jorden så ser man att en stor del av jordytan är täckt av oceaner. Vår "blå planet" har onekligen stora havsområden och en väldans massa vatten. En fin bild på jorden kom för en vecka sedan från den ryska vädersatelliten Elektro L1
Men om man ser på det hela ur ett volymperspektiv så blir resultatet ett helt annat. NASA visade bilden nedan häromdagen på sin APOD-sida (Astronomy Picture Of Day). Om allt vatten samlades i en boll så skulle den inte bli större än så. Det är inte så blött som vi tror! Trots att oceanerna täcker ca 70% av jordens yta är de relativt grunda i jämförelse med jordens radie.


(Bildkälla: NASA)