tisdag 13 september 2011

Visst är det spännande med Exoplaneter!

Populär Astronomi skriver idag på sin websida om de senaste fynden vad gäller s.k exoplaneter, eller planeter som kretsar runt andra stjärnor än vår sol. Häromdagen hittade man hela 50 stycken. Det här med exoplaneter är bland det mest spännande inom den astronomiska forskningen just nu. Ett flertal jordliknande planeter har identifierats med temperaturer som kan tänkas ligga på behagliga 25 grader C. Förutsättningarna för liv torde vara goda under sådana förhållanden. Det finns därför sannolikt liv i olika former på en mängd ställen i universum.

Ökad kunskap om vårt eget solsystem med hjälp av rymdsondernas utforskning kommer att bli till stor nytta för exoplanetforskarna. Vi letar ju faktiskt efter liv på till synes kala och kalla platser i vårt eget solsystem. Här är det inte omöjligt att forskningsområdena så småningom integreras tätare med varandra. Planetforskning som planetforskning helt enkelt!

Läs mer på: http://www.popast.nu/2011/09/hur-manga-nya-jordar-finns-det-planetletare-presenterar-nya-fynd.html

Ännu en fin bild på asteroiden Vesta

Gårdagens "Image of the Day" av Vesta är fin. Den visar ett flertal relativt stora och djupa kratrar på Vesta:s yta. Rymdsonden DAWN sänder mängder med fina bilder från denna knubbiga asteroid.


(Bildkälla: NASA)

Se mer bilder på: http://dawn.jpl.nasa.gov/multimedia/imageoftheday/archives.asp?month=2011-September

Forskarna är oeniga om förekomsten av metangas i Mars atmosfär

SpaceDaily rapporterar idag att det finns skilda åsikter bland forskare om förekomsten av metangas i Mars atmosfär. T o m forskare knutna till NASA:s olika projekt gör olika tolkningar av data från de observationer som gjorts av Marsatmosfären. Redan 2003-2004 gjordes flera upptäckter av metangas på Mars. Det var dels markbaserade observatorier som hittade tecken på metangas, dels ESA:s rymdsond MARS EXPRESS som tyckte sig se svaga tecken på förekomst av denna gas. Nya observationer några år senare visade dock att metangasen tycktes ha försvunnit. Gasens förekomst tycks vara kopplad till sommarsäsongen på Mars.

Det är förknippat med en del mätsvårigheter att identifiera metangasen på Mars. Detta har gjort att det tycks råda stor oenighet bland forskarna om det verkligen är denna gas man hittat. Kanske avgörs saken av rymdsonden MARS SCIENCE LABORATORY (MSL) med Marsfordonet Curiosity, som har instrument för att försöka påvisa eventuell förekomst av denna gas. En ännu mer utförlig undersökning planeras ske när rymdsonden ExoMars skickas upp 2016. Instrumenten på den rymdsonden ger möjligheter till än mer detaljerade analyser av Mars och dess atmosfär.


Illustration av MSL (Bildkälla: NASA)


Illustration av ExoMars (Bildkälla: ESA)

Läs mer på: http://www.marsdaily.com/reports/Methane_Debate_Splits_Mars_Community_999.html