onsdag 3 juli 2013

Vi är nu uppe i 900 exoplaneter!

Så har då antalet upptäckta exoplaneter nått upp till 900 styck, åtminstone enligt Exoplanet.eu. Det bör påpekas att de lärda tvistar lite om en del av upptäckterna, så beroende på källa så varierar antalet exoplaneter något. NASA anger siffran 879. Open Exoplanet Catalogue anger siffran 902.

Antalet forskningsrapporter vad gäller exoplaneter är enormt. I veckans rapportflod kan noteras en studie som pekar på att den beboeliga zonen kan utvidgas avsevärt om man tar i beräkning planeters atmosfärer och förekomsten av moln. De potentiellt beboeliga planeterna kring röda dvärgstjärnor skulle utifrån forskarnas beräkningsmodeller kunna fördubblas. Man beräknar att så många som 60 miljarder planeter skulle kunna kretsa inom en sådan utvidgad beboelig zon kring röda dvärgar.


Illustration av en planet kring en röd dvärgstjärna (Bildkälla: NASA)


En annan forskningsstudie har dock en mer pessimistisk syn på eventuell beboelighet kring röda dvärgstjärnor. I den menar man att röda dvärgar inte är någon bra miljö för planeter att utveckla liv. Stjärnans magnetfält tros påverka planeters magnetfält på ett sådant sätt att planetytan utsätts för alltför mycket ohälsosam strålning.


(Bildkälla: NASA)


Det är mycket diskussion bland forskarna om förutsättningar för liv kring röda dvärgstjärnor. Eftersom dessa utgör hela 75% av alla stjärnor i Vintergatan är det förstås intressant att veta om det är där man ska leta efter jordkopior eller om det helt enkelt är så att solliknande stjärnor är bättre objekt att studera.

Två små Plutomånar har döpts till Kerberos och Styx

Nu har äntligen alla Plutos fem månar riktiga namn. Två månar som upptäcktes med hjälp av Hubbleteleskopet 2011 respektive 2012 har alltsedan upptäckten hetat P4 respektive P5. Den Internationella Astronomiska Unionen (IAU) meddelar nu att de fått namnen Kerberos och Styx, namn som har koppling till grekisk mytologi. Det är namn som föreslogs i den stora namntävling (med totalt 500.000 röstande!) som hölls i februari i år. Det namn som fick flest röster i den tävlingen var dock det Star Trek-inspirerade Vulcan. Efter lite funderande avslog dock IAU detta namnförslag med motiveringen att det redan finns andra himlakroppar med det namnet och att namnet inte har den nära kopplingen till grekisk mytologi.


Pluto och dess fem månar (Bildkälla: IAU)


Kerberos och Styx är mycket små månar, båda mellan 10-35 kilometer i diameter och med oregelbunden form. Om ganska prick två år får vi förhoppningsvis reda på hur de ser ut. I juli 2015 passerar nämligen rymdsonden New Horizons Plutosystemet.