fredag 29 juli 2011

Kina:s offensiva rymdsatsning

Jag har forskat lite i de kinesiska rymdsondsplanerna. Det är inte helt enkelt att hitta riktigt tillförlitlig information om projekt, uppskjutningsdatum m.m. Det råder en hel del hemlighetsmakeri fortfarande över det hela, men en hel del spännande projekt tycks ändå vara på gång. Den kinesiska rymdstyrelsen, China National Space Administration (CNSA), har uttalat en rejält ökad ambition vad gäller utforskningen av rymden. Allteftersom den kinesiska ekonomin har stärkts har mer resurser avsatts för forskning och utveckling inom olika områden. Rymdforskningen är inget undantag. Ett flertal ambitiösa rymdsondsprojekt planeras, varav några inom den närmaste framtiden. Mer om dessa nedan.
Den kinesiska rymdhistorien är relativt lång. Redan i slutet av 1950-talet startade kineserna den teknologiska utvecklingen inom området, främst med militära syften och som svar på amerikansk och rysk militär upprustning. Först under de senaste decennierna har en mer framgångsrik civil teknisk utveckling skett, vilket kröntes med en bemannad rymdfärd 2003. Kina blev därmed den tredje nationen att ha genomfört en bemannad rymdfärd runt jorden. År 2007 skickades den första rymdsonden, Chang’e 1, i omloppsbana runt månen. I slutet av 2008 genomfördes den första ryska rymdpromenaden. Chang’e 2 är en rymdsond som kretsat runt månen och som i juni 2011 rapporterades ha lämnat sin omloppsbana runt månen för att utforska de yttre delarna av solsystemet. Sonden har utforskat månytan och bl a studerat tänkbara platser att landa på. 

CNSA planerar att genomföra flera intressanta projekt de kommande åren:
  • Tiangong-1 – en första modul till ett rymdlaboratorium ,som i sin tur kan bli en del av en större rymdstation, planeras sändas upp redan inom några veckor. Enligt websidan Spacedaily.com sker uppskjutningen innan september månads utgång och kanske redan under augusti månad. Rymdlaboratoriet tros också vara bemannat redan vid första uppskjutningen. Tanken är sedan att skicka upp rymdsonder som dockar med rymdlaboratoriet. En större rymdstation bedöms vara helt uppbyggd till år 2020 enligt websidan Physorg.com. Detta sker samtidigt som signaler kommer om att successivt avsluta den internationella rymdstationens (ISS) uppdrag fram till år 2020.
  • Yinghuo- 1 – ett samarbetsprojekt med Ryssland kring en rymdsond till Mars. Tanken är att rymdsonden Yinghuo- 1 ska sändas upp med en rysk raket tillsammans med den ryska sonden Phobos – Grunt. Datum för uppskjutning är osäkert i dagsläget. Som jag skrev i inlägget kring de ryska planerna kan det ske redan i november-december i år.
  • Månlandning och månfarkoster inom en relativt nära framtid finns också med i de kinesiska planerna. Man har också för avsikt att skicka upp en rymdsond med en månbil som samlar material som kan återföras till jorden. En sådan operation kan komma att ske redan år 2017. Även bemannade månfärder verkar finnas på den kinesiska agendan, kanske framåt år 2025. Det är ungefär samtidigt som amerikanarna planerar landa astronauter på någon lämplig asteroid eller kanske på planeten Mars. President Obama har uttalat att månen inte finns med på den amerikanska agendan eftersom ”vi redan har varit där”!
  • Ytterligare rymdsonder, som skickas ut med inhemska raketer, till Mars finns också med i planerna i syfte att mer detaljerat studera planetens ytskikt. Det kan komma att ske år 2013 alternativt år 2016, då jorden och Mars befinner sig relativt nära varandra.
Det blir spännande att följa den kinesiska satsningen framöver!
Illustration av Tiangong-1  (Bildkälla: SpaceDaily.com)

Även Astrowebb har skrivit en del om de kinesiska planerna: http://www.johnnyronnberg.com/astrowebb/rymdfart/sonder/kinaindex.htm