söndag 24 mars 2013

Universum är nästan perfekt enligt rymdteleskopet Planck

ESA:s rymdteleskop Planck har gjort den hittills mest noggranna kartläggningen av den kosmiska bakgrundsstålningen i universum. Denna strålning är efterglöden av Big Bang och den är mycket jämnt fördelad i olika riktningar.Mycket små variationer i temperatur kan särskiljas i olika regioner av universum. Dessa variationer speglar små skillnader i densitet som uppkom kort efter Big Bang och som gav upphov till galaxer och stjärnor. Universum är inte helt perfekt, men nästan.

Färgerna i bilden nedan indikerar skillnader i temperatur, där de gulröda områdena är något varmare än de blå. Skillnaderna är mycket marginella och rör sig om bråkdelar av en grad. Ett annat teleskop som studerat samma sak som Planck är WMAP (läs HÄR). Läs också Populär Astronomis artikel om Planck. Tydligen finns det vissa ojämnheter i universum som det ännu inte finns någon bra förklaring till. De nya data som Planck redovisar innebär också en viss modifikation vad gäller universums sammansättning. Den mörka materians andel tycks vara något högre och den mörka energins andel något lägre. Dessutom tycks universum vara lite äldre än vad man tidigare trott. 13,8 miljarder år är det senaste budet.(Bildkälla: ESA)