fredag 23 mars 2012

Finns det is på glödheta Merkurius?!

På den pågående planetkonferensen i Texas har rymdsonden MESSENGERS observationer av Merkurius diskuterats en hel del. Bilder från planetens nordpol visar tecken på is. Det kan tyckas vara helt omöjligt med tanke på närheten till solen, men eftersom planetens rotationsaxel lutar mindre än 1 grad finns områden (i kratrar) som ligger i ständig skugga. Redan innan Messenger började kretsa runt Merkurius hade det stora Areciboteleskopet (som är ett radioteleskop) i Puerto Rico indikerat att det kunde tänkas finnas is på Merkurius.

Messenger har också mätt temperaturen på Merkurius och utifrån det har denna temperaturkarta skapats. De mörkare områdena är kallare. T o m de mörkaste områdena är för varma för att is ska kunna bestå under en längre tid. Det räcker dock med att komma ett par decimeter under ytan så är temperaturen sådan att större mängder is kan bildas.Temperaturen vid nordpolen (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.planetary.org/blog/article/00003429/

NASA-film om energin i solens utbrott

Vilken energi det är i solens utbrott! Kolla bara på den här filmen från NASA. Tydligen var utbrottet i början av mars i år det kraftigaste sedan 2005. Tänk om man kunde ta till vara lite av den här energin.

(Källa: NASA)

Kan liv spridas från planet till planet?

Något som diskuterats en hel del under senare år bland astrobiologer är hur livet på jorden egntligen uppstod. Är det helt säkert att det har sitt ursprung här, eller har liv förts hit från en annan himlakropp i vårt solsystem. Det kan ju faktiskt vara så att livsbetingelserna var bättre någon annanstans i solsystemet för drygt 4 miljarder år sedan. Så det är fullt möjligt att livet startade på t.ex Mars och fördes hit till jorden med en meteorit.

Det faktum att liv kan spridas i vårt solsystem tycks enligt ny forskning, som presenteras på den stora planetkonferensen i Texas, vara något ganska unikt. Studier av Gliese-systemet, med dess exoplaneter visar att det kan vara svårt för planeterna att utbyta materia. Man tror t o m att inget av de planetsystem som hittills upptäckts har förmågan att utbyta materia. Simuleringar visar att att meteorer som kastas ut från en exoplanet tycks hamna i sådana omloppsbanor att de till slut slungas ut ur hela planetsystemet. Eventuellt liv på meteoren flyger ut i den interstellära rymden.

Ja, det kanske är så att liv på jorden, åtminstone i mer utvecklade former, är något unikt.

Läs mer här: http://www.spacedaily.com/reports/Super_Earth_unlikely_able_to_transfer_life_to_other_planets_999.html