torsdag 7 juli 2011

Kometen flög in i solen!

Det är inte ovanligt att kometer kommer så nära solen att de upplöses och försvinner. Nu har rymdsonden SDO för första gången filmat hela förloppet när en komet tycks försvinna in i solen. På NASA:s websida (se länk nedan) syns detta tydligt i den nedre filmen. I den övre filmen är det lite svårt att se, men titta mitt i bilden så syns ett svagt ljust objekt komma farandes in i solen.

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/comet-streaks-sun.html

JAMES WEBB-teleskopet kommer aldrig upp?

Ett av NASA:s prestigeprojekt, uppskjutningen av ett nytt rymdteleskop, det s.k James Webb-teleskopet, tycks inte bli av. Det ansträngda ekonomiska läget i de amerikanska statsfinanserna har inneburit att projektet redan tidigare skjutits upp. Nu ser det än mörkare ut för detta teleskop som skulle bli nästa generations rymdteleskop. Utvecklingskostnaderna har skenat iväg och beräknas bli 6,5 miljarder US dollar. Enligt ett förslag till den amerikanska kongressen föreslås projektet avslutas som ett led i besparingsarbetet. James Webb-teleskopet, som är ett samarbetsprojekt mellan NASA och ESA, var tänkt att ersätta Hubble-teleskopet.

Detta är tråkiga nyheter som kommer nästan samma dag som beskedet att Hubble-teleskopet nu gjort en miljon olika vetenskapliga observationer!  Hubble-teleskopet har varit en stor succé och med James Webb-teleskopet fanns möjligheterna att finna de allra första galaxerna som formade det tidiga universum efter Big Bang. Teleskopet hade sannolikt också gett betydligt mer detaljerade bilder av vårt solsystem. Det är ett stort avbräck för den samlade astronomiska forskningen om inte projektet blir av. Finns det inget annat att spara på, t.ex olika typer av bemannade rymdfärder?

Scope It Out
(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.popast.nu/2011/07/hubbleteleskopets-dyra-eftertradare-kan-laggas-ned-helt.html
Läs mer på: http://spaceflightnow.com/news/n1107/06jwst/