tisdag 17 januari 2012

GRAIL-sonderna blev omdöpta till Ebb och Flow

De två GRAIL-sonderna som kretsar runt månen och ska göra en detaljerad kartläggning av månytan har nu fått lite roligare namn. NASA utlyste en namntävling och fjärdeklassare från en skola i Montana fick äran att ge sonderna deras nya namn: Ebb och Flow. Det tycker jag var fyndiga namn! Vi kan väl hoppas att vi börjar se en ny trend vad gäller rymdsondsnamn. Så låt skolelever döpa rymdsonderna. Jag tror dom gör det bättre än NASA!


Illustration av de två månsonderna (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/grail/news/grail20120117.html

Häftiga åsar på månens yta

Det finns en massa intressanta bilder från månen som rymdsonden LRO har tagit (se här). En av dessa bilder (se nedan) visar en av många åsar på månytan (en lite mindre ås syns också på bilden). De största åsarna på månen kunde faktiskt ses redan i slutet av 1800-talet med de teleskop som då var tillgängliga. Åsarna har framförallt bildats i områden med vulkanisk aktivitet och kan vara upp till 20 kilometer långa och 300 meter höga. Den här typen av formationer finns också på andra himlakroppar såsom Mars, Merkurius och Venus.

Hur dessa åsar har bildats har varit förmål för mycket diskussioner under årens lopp. Man tror numera att åsarna har bildats genom tektonisk aktivitet i jordskorpan (eller rättare sagt "månskorpan"). När lava pressas ut ur månens inre och upp på ytan uppstår sådana rörelser i ytskikten att materia samlas och bildar dessa åsar. Nu har rymdsonden LRO studerat dem lite mer utförligt och upptäckt betydligt mindre åsar med några hundra meters längd. Det kan innebära att åsarna trots allt skapats på något annat sätt. Hur vet man inte. Det återstår för forskarna att finna en mer heltäckande förklaring till fenomenet.


En mindre ås fotograferad av rymdsonden LRO (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.universetoday.com/92603/a-wrinkled-moon/#more-92603