lördag 27 augusti 2011

Japanska rymdsonden HAYABUSA:s prover från asteroid har nu analyserats

Den japanska rymdsonden Hayabusa var en lyckad sond som efter en del problem lyckades landa på asteroiden 25143 Itokawa i november 2005. Den plockade med sig ett litet ytprov från asteroidens yta och återvände till jorden i juni 2010, då den landade i södra Australien. På websidan Physorg refereras till en artikel från  tidskriften Science om resultatet av de analyser som gjorts av dessa ytprover. Det är första gången materia från en asteroid analyseras.


(Bildkälla: JAXA)

Analyserna, som gjorts av japanska och amerikanska forskare, visar på att asteroider av den typ som Itokawa representerar är mycket primitiva himlakroppar. Ytproverna innehåller samma materia som hos meteoriter, s.k chondriter. Det är materia som bildades i samband med att solsystemet skapades. Man tror också att Itakawa har bildats av delar från en mycket större asteroid, eftersom materian tycks ha blivit kraftigt upphettad. I jämförelse med ytprover från månen visar analyserna att asteroiden har blivit mer utsatt för erosion och nedslag från andra objekt. Materia på små asteroiders ytor är relativt kortlivade såtillvida att det lätt bryts loss fragment som blir meteoriter som kanske så småningom träffar jorden. Forskarna tror att analyser av meteoriter i framtiden kanske kan ge svar på från vilken asteroid de härstammar.

Names of craters and places on ITOKAWA
Hayabusas bilder av Itokawa (Bildkälla: JAXA)

Läs mer på: http://www.physorg.com/news/2011-08-earth-bound-asteroids-stony.html