fredag 2 september 2011

Rymdsonden DAWN har nu klarat av första utforskningsfasen

Rymdsonden DAWN har under augusti månad kretsat runt asteroiden Vesta på ett avstånd av ca 2.700 kilometer. Utforskningen av asteroidytan har varit mycket framgångsrik och en rad detaljerade foton har presenterats. Forskarna kommer att ha ett digert arbete med att närmare studera och analysera alla dessa foton. Det finns mer än 2.800 bilder att titta på!

Vesta har årstider och just nu är delar av asteroidens yta i mörker. Under 2012 kommer dessa områden att solbelysas och kan då studeras av Dawn. Rymdsondens färd justeras löpande utifrån alltmer precisa data om asteroidens massa och gravitationskraft. Eftersom asteroidens massa inte är jämnt fördelad varierar gravitationskraften. Det ställer stora krav på manövreringen av rymdsonden. Se NASA:s film som visar hur Vesta roterar.
Målet är nu att komma ännu närmare Vestas yta. Planen är att rymdsonden ska kretsa runt Vesta på endast 680 kilometers avstånd. Det ska bli mycket intressant att se alla detaljbilder som därmed kan tas av asteroidens yta.

Läs mer på:: http://www.spacedaily.com/reports/Dawn_has_completed_the_first_phase_of_its_exploration_of_Vesta_999.html

Se NASA:s film: http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?collection_id=65362&media_id=104094441

Den stora mängden rymdskrot börjar bli ett allt större problem

Webtidskrifterna Scientific American och SpaceDaily tar upp ett miljöproblem i rymden. Under rymdfärdernas 50-åriga historia har alltmer rymdskrot kvarlämnats i omloppsbana runt solen, jorden och andra himlakroppar i solsystemet. Det är främst skrotet som kretsar runt jorden som utgör ett problem och en fara för nuvarande och kommande rymdfärder. Detta skrot, som består av miljontals små och stora delar, riskerar nämligen att skada satelliter, rymdsonder och t o m utgöra en fara för de personer som befinner sig på den internationella rymdstationen, ISS. Så sent som i juni i år fick de sex astronauterna på ISS ta skydd i en särskild skyddskapsel när skrotpartiklar kom flygandes bara några hundra meter förbi rymdstationen. Risken att en rymdfärja till rymdstationen allvarligt träffas av rymdskrot beräknas vara så stor som 1 på 250!

För att förhindra olyckor, som kan få katastrofala följder, utvecklar NASA ett nytt radarsystem som kan se betydligt fler skrotdelar och tidigt varna för annalkande rymdskrot. Grundproblemet kvarstår dock, vilket bl a förorsakar nedslag av rymdskrot på jorden. Det finns ett flertal exempel på meterstora metalldelar som landat på jorden. En rysk satellit som kom ur kurs kolliderade 2009 med en annan satellit vilket innebar att det uppstod ytterligare 2.000 skrotpartiklar i rymden. En mer långsiktig lösning är därför att försöka städa upp i rymden, men det är tyvärr mycket svårt och dyrbart.

I en rapport av det amerikanska National Research Council betonas vikten av att NASA utvecklar en strategisk plan för att komma tillrätta med problemet. Dels behövs åtgärder för att hålla koll på allt skrot som flyger omkring, dels behövs sannolikt åtgärder för att faktiskt börja städa upp i rymden.

Med tanke på de finansiella problemen vad gäller satsningar på rymdfärder, rymdteleskop m.m ställs nu ökade krav på NASA att minimera riskerna för misslyckade rymdfärder på grund av olyckor som förorsakas av rymdskrot. Enligt rapporten börjar vi nå en punkt där kollisioner mellan alla dessa skrotdelar skapar ännu mer skrot i rymden vilket tenderar att öka riskerna för all rymdverksamhet. En plan som syftar till att minska riskerna, med tydliga mål på kort och lång sikt, behövs därför.

Visst är vi människor fantastiskt duktiga på att skräpa ner!

Läs mer på: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=orbital-debris-space-fence

Läs också: http://www.spacedaily.com/reports/NASA_Needs_Strategic_Plan_to_Manage_Orbital_Debris_Efforts_999.html

Marsfordonet OPPORTUNITY har tagit ytprover vid kraterkanten

Marsfordonet OPPORTUNITY nådde för tre veckor sedan kratern Endeavours kant och har där börjat ta ytprover som nu analyserats. NASA rapporterar nu resultatet av de första analyserna av dessa prover. De visar på en annan sammansättning i materian än alla tidigare prover från Mars. Proverna har tagits från ett mindre stenblock som tycks härstamma från ett nedslag på kanten till den 22 kilometer breda Endeavour-kratern. Sammansättningen liknar vulkanisk sten, men innehåller en större andel zink och brom. Forskarna tror att materian är mycket gammal och har bildats tidigt på Mars, i en miljö som möjligen var mer livsduglig än dagens Marsmiljö.

Opportunity at work examining 'Tisdale 2,'
(Bildkälla: NASA)

Redan om ett par månader, mellan 25 november och 18 december, kommer nästa rymdsond till Mars att sändas upp. Det är MARS SCIENCE LABORATORY med det nya Marsfordonet CURIOSITY, som landar på Mars i augusti 2012.

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/mer/news/mer20110901.html