fredag 1 mars 2013

Amerikanska budgetkrisen drabbar NASA:s verksamhet

Den amerikanska budgetkrisen har ju blivit något av en följetong under de senaste åren. Politikerna i kongressen har inte lyckats nå en överenskommelse om hur budgetunderskotten ska hanteras, vilket innebär att automatiska nedskärningar i de federala utgifterna slår till från och med idag. Totalt 85 miljarder dollar ska sparas i år och det drabbar all statlig verksamhet. UniverseToday rapporterar om att NASA-chefen Charles Bolden meddelat att det sannolikt innebär förseningar vad gäller nya rymdsondsprojekt m.m. NASA ska spara 5% under resterande del av budgetåret, vilket motsvarar 726 miljoner dollar. Framförallt drabbas programmet som avser kommersiell rymdfart. Lite komiskt att det just idag sker en uppskjutning av en SpaceX-raket mot den Internationella rymdstationen ISS. Uppskjutningen tycks ha gått bra, men kapseln  tycks i skrivande stund ha fått något tekniskt problem. Det är oklart vad det rör sig om, men problemet uppstod efter separation från raketen.


Dagens raketuppskjutning (Bildkälla: NASA)


Även om NASA drabbas så är det ändå en bagatell i det stora hela. Betydligt värre är att den amerikanska budgetkrisen sannolikt får återverkningar på den ekonomiska tillväxten i USA och därmed på världsekonomin i stort. Om ingen mer långsiktigt hållbar lösning kan nås inom den närmaste tiden ökar risken för en allvarlig finanskris och en politisk kris. 

En stor gasplanets födelse har observerats

Astronomer har med hjälp av ESO:s Very Large Telescope (VLT)upptäckt vad som kan vara en stor gasplanet som är under bildande. Astronomerna har studerat en stor gasskiva runt den unga stjärnan HD 100546, som befinner sig 335 ljusår från oss. I skivan har man observerat något som ser ut att vara en Jupiterliknande protoplanet under bildande. Om det verkligen är en protoplanet är inte helt säkerställt, men det skulle i så fall vara första gången som man direkt observerar planetbildning i ett såpass tidigt skede. Det kan ge värdefull kunskap om hur planetbildning går till.


Illustration av en exoplanet under bildande (Bildkälla: NASA)

Redan tidigare har man upptäckt en planetkandidat kring HD 100546, på ungefär samma avstånd från stjärnan som Jupiter är från solen, men den nyupptäckta protoplaneten är ytterligare mer än tio gånger längre ut från stjärnan. Stora gasplaneter bildas i vanliga fall lite längre ut från en stjärna eftersom större mängder gas kan ansamlas till en jätteplanet. Den här protoplaneten tycks dock kretsa ovanligt långt ut från stjärnan. Det kan tänkas att den bildats närmare stjärnan och sedan rört sig utåt. Planeter tycks kunna röra sig både utåt och inåt i planetsystem. Ett flertal så kallade heta Jupiters har upptäckts som kretsar nära sina respektive stjärnor. Dessa har sannolikt rört sig inåt mot stjärnan.