torsdag 28 juli 2011

Solobservatorium studerar energin hos solens spikuler

Rymdsonden SDO (Solar Dynamics Observatory) har studerat områden med s.k spikuler, som är kraftiga gasströmmar (jets) som solen skickar upp tiotusentals kilometer från solytan. Spikulerna i dessa områden vajar fram och tillbaka i vågrörelser. Vågrörelserna kallas Alfvén-vågor efter den svenske nobelpristagaren Hannes Alfvén, som förutsade deras existens redan år 1942. De upptäcktes först år 2007.

De spetsiga spikulerna, med en livslängd på bara 10 minuter, utstrålar enorma mängder energi. Forskarna tror att denna energi kan vara en förklaring till den höga temperaturen som solens korona har. Koronan som är solens "atmosfär" sträcker sig miljoner kilometer ut från solen. Temperaturen här uppgår till mer än en miljon grader jämfört med bara ca 6.000 grader på "solytan". Forskarna tror också att energin från spikulerna kan förklara den kraftiga solvinden.

Rymdsonden SDO har utrustning som möjliggör mycket detaljerade studier av olika fenomen på solen.


(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110727171508.htm

Jorden har en asteroid som följeslagare

Rymdsonden WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) har upptäckt en asteroid som har i stort sett samma omloppsbana som jorden har runt solen. Detta objekt, som kallas för trojan, är ca 300 meter i diameter och är just nu på ett avstånd av ca 80 miljoner kilometer från jorden. Trojaner ligger konstant före eller efter en planet i omloppsbanan, vilket innebär att det inte finns någon risk för kollision med "moderplaneten". Det är första gången man upptäcker en trojan till jorden. Tidigare har man funnit sådana kring Mars, Jupiter, Saturnus och Neptunus. Den nu funna trojanen har fått det lite kryptiska namnet 2010 TK7. Dess omloppsbana runt solen är som sagt nästan samma som jordens, men den vinglar lite upp och ner och är ibland ovanför och ibland under jordens bana. Även avståndet till jorden varierar, men det verkar som om den inte kommer närmare jorden än 24 miljoner kilometer under de närmaste 100 åren. Vi kan alltså pusta ut!

Läs mer på: http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jul/HQ_11-247_WISE_Trojan.html