lördag 31 mars 2012

Var är alla rymdsonder i april 2012?

Emily Lakdawalla ger som vanligt en redovisning på Planetary Society Blogs websida om statusen för alla de rymdsonder som utforskar vårt solsystem. Som vanligt finns också Olaf Frohns utmärkta rymdsondskarta med. Kolla in den! Annars är det väl inga större sensationer att förvänta sig i april heller. Det intressantaste är:


  • Rymdsonden CASSINI genomför flera förbiflygningar nära några av Saturnus månar. Sonden fortsätter att studera månen Enceladus i april men flyger också relativt nära ett stort antal månar. Många fina bilder lär publiceras.
  • Månsonderna EBB och FLOW (i GRAIL-projektet) observerar månen och kommer sannolikt att visa en och annan intressant bild samt fakta i övrigt. Kartläggning av månens gravitation pågår för fullt.
  • Merkuriussonden MESSENGER går snart ner på ännu lägre flyghöjd över planeten, vilket förstås ger möjligheter till ännu mer detaljerade bilder. Messenger ska i sitt utökade uppdrag studera hur en alltmer aktiv sol påverkar denna den innersta av solsystemets planeter.
I övrigt fortsätter de olika rymdsonderna med sina observationer.

Messenger-bild från Merkurius (Bildkälla: NASA)


Läs mer på: http://www.planetary.org/blog/article/00003435/

Livets byggstenar kan ha formats tidigt i vårt solsystem

Forskning vid University of Chicago och NASA Ames Research Center visar att organiska föreningar kan ha skapats mycket tidigt i vårt solsystem. Datorsimuleringar som gjorts i kombination med laboratorieexperiment visar att sådana föreningar, som också kan ha format det som brukar kallas för "livets byggstenar", bildas relativt enkelt. Man har försökt simulera de förutsättningar som fanns i det gasmoln som solen och våra övriga himlakroppar i solsystemet bildats ur. Forskarna var överraskade av hur naturligt det visade sig vara att organiska foreningar skapades. Om andra planetsystem skapas ungefär som vårt solsystem kan man förvänta sig samma utveckling där. Sedan är förstås steget mycket långt till att det uppstår några mer avancerade livsformer. Det kräver att livets byggstenar och de ursprungliga enkla livsformerna lyckas överleva i en ofta mycket tuff miljö. Det kan antingen vara mycket kallt eller mycket varmt, för lite eller för mycket energi eller allt för kraftig strålning.

Läs mer på: http://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2012/12-30AR.html

Vad är det som har skapat "kanalerna" och kanjonerna på Mars?

Redan 1877 påstod den italienske astronomen Giovanni Schiaparelli att han skådat ett omfattande nätverk av kanaler på Mars. Fantasier om civilisationer som byggt dessa kanaler på Mars uppstod och frodades under några årtionden tills forskningen till slut kunde visa vad det handlade om. Framförallt har man med hjälp av ett flertal rymdsonder visat att det rör sig om floddalar som karvats ut i landskapet. Den fråga som man nu diskuterar är om det är vatten som skapat dessa dalgångar eller om det är lava, från de en gång i tiden aktiva vulkanerna på Mars, som skurit igenom landskapet. Rymdsonden MRO har tagit mängder med bilder av dessa dalgångar. Bilden nedan visar en sådan dalgång i Tharsisregionen på Mars.


(Bildkälla: NASA)

Huvudhypotesen är fortfarande att merparten av dalgångarna karvats ut av enorma vattenflöden. Det kan dock tänkas att det därefter flutit lava i dessa dalgångar, som kan vara hundratalas kilometer långa och hela tio kilometer breda. Från rymdsondens perspektiv ser de ut som uttorkade flodbäddar.

Vad har då skapat dessa enorma dalar på Mars. Det kan inte handla om regnskurar. Inte ens den värsta regnskur kan få sådana effekter. Istället tror man att stora mängder vatten bundits i form av is som sedan värmts upp av Mars geologiska processer och skapat en enorm smältflod. Ett alternativt scenario är att kraftig vulkanisk aktivitet skapat så stora lavaflöden att det karvat ur landskapet. Det mest troliga är dock att det handlar om en kombination av vatten och lava. Dessa båda ingredienser har för övrigt format stora delar av Mars.


Is och stelnad lava (Bildkälla: NASA)

Kombinationen av stora mängder vatten som binds i ett tjockt istäcke och vulkanisk aktivitet har sannolikt också format den stora kanjonen Valles Marineris på Mars. Denna Mars egen Grand Canyon tros ursprungligen ha skapats  genom tektonisk aktivitet på Mars och sedan utvecklats genom att stora mängder vatten flödat i ravinen.Valles Marineris är en gigantisk spricka i landskapet, 4.000 kilometer lång, upp till 200 kilometer bred och 7-8 kilometer djup.

På botten av denna ravin ligger kilometertjocka lager av grus och sand. Det finns flera olika teorier om hur denna materia samlats på ravinens botten. En teori som lanserats är att resterna av sten och grus som funnits i glaciärisen på Mars hamnat här.

Läs mer på: http://www.universetoday.com/94367/did-water-or-lava-carve-the-outflow-channels-on-mars/

Läs också: http://www.marsdaily.com/reports/Dusty_Acidic_Glaciers_Could_Explain_Layered_Deposits_on_Mars_999.html