onsdag 18 januari 2012

Voyagersondens instrument går på sparlåga fram till år 2025

Rymdsonden Voyager 1 är just nu på god väg att färdas ut ur vårt solsystem. För att spara så mycket energi som möjligt har NASA stängt av det mesta av sondens instrument. Den senaste energisparåtgärden är att sänka temperaturen i sonden så att den klarar att samla in och sända mest nödvändiga data fram till år 2025. Rymdsondens spektrometer opererar nu i -79 grader Celcius och tycks fungera. Fantastiskt egentligen! Den här rymdsonden tycks vara något av en evighetsmaskin som fungerar år efter år. Låt oss hoppas att det förblir så ända tills den har kommit en bit ut i den interstellära rymden.


Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/voyager/voyager20120117.html