söndag 12 januari 2014

Planet eller stjärna?

Astronomerna har hittills kunnat definiera vad som är en stjärna och vad som är en planet, men nu tycks skiljelinjen mellan stjärna och planet bli alltmer diffus. En grupp forskare har under sju års tid studerat ett objekt som kretsar kring en ung stjärna och har kunnat fastställa objektets gravitation, temperatur och t o m sammansättning. Likväl vet man inte om objektet är en stjärna eller en planet. Astrobiology Magazine rapporterar om nyheten på sin websida.

Bilden nedan är tagen med hjälp av Keckteleskopet på Hawaii. Stjärnans ljus har blockerats (den runda arean i mitten av bilden). Det objekt som man nu diskuterar är markerat med "b" i bilden.
Objektet, som fått namnet ROXs 42Bb, befinner sig 440 ljusår från oss och är nio gånger mer massivt än Jupiter. Det innebär att den är mindre massiv än de "lättaste" stjärnorna, de bruna dvärgstjärnorna. Det borde alltså vara en planet. Det som förbryllar astronomerna är att ROXs 42Bb kretsar kring sin stjärna på ett mycket långt avstånd. Det handlar om så mycket som 30 gånger avståndet mellan Jupiter och solen. Så långt ut borde inte en så stor planet ha kunnat bildas. Åtminstone inte på det sätt som forskare tror att planeter bildas, dvs ur en ackretionsskiva. Fyndet av ROXs 42Bb kan innebära att forskarna behöver se över teorierna om planetbildning. Gränsen mellan stjärnor och planeter blir alltmer flytande. Kanske är det så att en "misslyckad stjärna"  under vissa omständigheter istället kan bli en planet.