torsdag 30 juni 2011

Nya data om solens korona

En två veckor "gammal" nyhet om solen som är värd att belysa (!) lite extra. Det handlar om solens korona och mysteriet med dess höga temperatur. Faktum är att temperaturen här, en bra bit ut från solytan, uppgår till mer än 1 miljon K. Solytan är som bekant sval (ca 5.800 K) i jämförelse med koronan.  SDO, eller Solar Dynamics Observatory, har upptäckt högenergivågor som färdas med hastigheter på upp till 2.000 km/s i solens yttre atmosfär. Det kan vara så att denna energi bidrar till att höja temperaturen i koronan.


(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.astronomynow.com/news/n1106/16solar/

SDO sköts upp den 11 februari 2010 och har som uppgift att studera solaktiviteten och dess påverkan på solsystemet.

Läs mer om SDO på: http://sdo.gsfc.nasa.gov/mission/about.php