tisdag 11 september 2012

Vad skriver dagspressen om rymdsonder?

Jag brukar med jämna mellanrum googla på "rymdsond" för att skanna av vad som skrivs i olika medier om rymdsondernas utforskning. För det mesta är det mycket korta notiser om något som råkar väcka en journalists intresse. Det är framförallt TT som verkar förse dagspressen med astronominyheter. Några tidningar har dessutom egna vetenskapsjournalister som emellanåt får till riktigt bra artiklar. Vad har man då skrivit om den senaste månaden? Jo, framförallt om Curiositys framfart på Mars och rymdsonden Voyagers 35-årsdag i rymden (som många tidningar verkar ha berört). I övrigt är det glest med rymdsondsnyheter i pressen.

Om Curiosity har väl nästan alla tidningar med (vetenskaplig) självaktning skrivit, till och med en hel del IT-tidskrifter. Kvällspressen skriver inte så ofta om vetenskapliga nyheter men ibland överraskar även de, som idag t.ex. Expressen hade en radda "häpnadsväckande bilder" tagna av Curiositys kameror.

Om man googlar på "spacecraft" upptäcker man att engelskspråkiga tidningar, TV-kanaler mm tycks ha en bredare bevakning av rymdsonderna. Där hittar man t.ex artiklar om rymdsonderna Juno och Dawn den senaste månaden. Jag tror att det beror på att NASA är skickliga på PR, men också på att det finns en del riktigt tunga bloggar m.m med stora mängder läsare. Jag tror att t.ex Planetary Society Blog har en rejäl genomslagskraft. Detsamma gäller websidorna UniverseToday, SpaceDaily och SpaceflightNow. I Sverige har vi en eminent astronomitidskrift i form av Populär Astronomi, som trots begränsade resurser, lyckas få till riktigt spännande astronomiläsning. Utöver det så finns inte så mycket mer än några få rymdbloggar och websidor.

Man kan ju fundera på hur man ska få upp det massmediala intresset för astronomisk forskning i allmänhet och rymdsondernas utforskning i synnerhet. Det tycks krävas något extraordinärt för att nyheterna ska tränga igenom mediabruset. Om astronomiintresset ska fortleva, och förhoppningsvis också frodas och utvecklas i Sverige måste nog våra universitet och högskolor ta sig samman och lägga lite resurser på att i begripliga termer informera om vad man pysslar med. För det är ju faktiskt spännande saker som pågår lite varstans i institutionernas och observatoriernas värld.