måndag 10 oktober 2011

Blir ExoMars nedlagt? Det kan bli ett hot mot framtida bemannade rymdfärder!

Läste just ett mycket intressant inlägg i ExoMars-debatten (se nedan). Bakgrunden är att det stora Marsprojektet ExoMars riskerar att bli nedlagt. Astrowebb skrev om detta redan för en vecka sedan och i tisdags rapporterade AviationWeek att NASA:s och ESA:s högsta chefer misslyckats med att hitta en gemensam lösning för att driva projektet vidare. De två rymdmyndigheterna har kärv ekonomi vilket kan få till följd att hela projektet läggs ner. Alternativt får man hitta ytterligare någon samarbetspartner/medfinansiär till projektet. Ryssland kanske eller Kina/Japan?

ExoMars-projektet kan sägas vara en tvåstegsraket (!), där det i steg 1, år 2016, planeras en uppskjutning av en rymdsond inkl en minisond som ska landa på Mars. I steg 2, år 2018, ska två Marsfordon sändas upp. Hela projektet är en slags förberedelse för framtida bemannade rymdfärder till den "röda" planeten.


(Bildkälla: ESA)

I en intressant artikel idag i The Space Review skriver Lou Friedman, en av skaparna bakom The Planetary Society, att ett eventuellt projektstopp från NASA:s sida hotar inte bara framtida utforskning av vårt solsystem utan också det nära samarbete som upparbetats med ESA. Faktum är att det redan nu finns en hel del irritation hos den europeiska rymdmyndigheten över bristen på klara och tydliga beslut från amerikansk sida. Det försvårar ESA:s fortsatta planering av detta viktiga projekt.

Friedman skriver vidare att det tycks vara så att många vetenskapligt viktiga projekt verkar få stå tillbaka för satsningar på framtida bemannade rymdfärder. Det tydligaste exemplet på det är väl debatten om rymdteleskopet James Webbs framtid som förts under hösten. Friedmans syn på saken är att obemannade rymdfärder är en förutsättning för att lyckas med framtida bemannade rymdfärder. Att spara pengar genom att lägga ner rymdsondsprojekt kan minska möjligheterna att nå framgång med bemannade rymdfärder till t.ex Mars.

Genom att ställa olika rymdprojekt mot varandra ställer man också olika forskargrupper mot varandra. Frågan är om det gagnar den astronomiska forskningen? Sannolikt inte. Vore det inte bättre att lägga de bemannade rymdfärderna till asteroider och till Mars lite på hyllan och istället genom obemannade rymdfärder skapa en säkrare plattform att arbeta vidare ifrån. Gärna också i ett större internationellt samarbete. Tänk en gemensam bemannad rymdfärd till Mars med en besättning som består av en amerikansk astronaut, en rysk kosmonaut, en japansk taikonaut och en kinesisk yuhangyuan!

Läs mer på: http://www.thespacereview.com/article/1947/1

Läs mer på: http://web02.aviationweek.com/aw/mstory.do?id=news/awx/2011/10/03/awx_10_03_2011_p0-377356.xml&channel=space&headline=NASA,%20ESA:%20No%20Agreement%20on%20Mars

Läs också: http://exploration.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=46048

SORCE-satelliten har funnit ett tydligt samband mellan solaktivitet och klimat på jorden

Förutom alla rymdsonder som studerar solen finns också satelliter som studerar solens effekter på jorden ur lite olika synvinklar. En sådan satellit är SORCE (Solar Radiation and Climate Experiment). I en artikel idag i tidskriften Nature Geoscience (med referat  på websidan Physorg) beskrivs hur forskarna som studerat SORCE-data funnit ett tydligt samband mellan solaktiviteten och klimatet på jorden. Solaktiviteten följer en 11-årscykel där vi just nu är på väg mot en högre aktivitet. Låg solaktivitet tycks innebära kalla vintrar i nordeuropa och i nordamerika, medan hög solaktivitet har motsatt effekt. Även andra faktorer påverkar klimatet, men solaktiviteten är likväl en viktig faktor att ta i beräkning om man ska spå vinterväder framöver. Solaktiviteten påverkar vindarna så att det vid hög aktivitet blir mer framträdande västvindar som för med sig varmluft till oss i nordeuropa vilket ger lite mildare vintrar.

SORCE är en satellit som kretsar runt jorden på 645 kilometers höjd. Den är ganska liten och väger endast 290 kilo. SORCE sändes upp i sin omloppsbana i januari 2003. Den mäter olika aspekter av solens strålning på jorden.

image
(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.physorg.com/news/2011-10-link-solar-winter-weather-revealed.html

Läs om SORCE här: http://lasp.colorado.edu/sorce/index.htm

Ännu en fantastisk CASSINI-bild!

Rymdsonden CASSINI förser oss varje vecka med spektakulära bilder från Saturnus och dess månar. Dagens bild är ännu en i raden. Den visar två av Saturnus månar, Tethys och Enceladus, "hängandes" under Saturnusringarna. Det är Enceladus, med en diameter på ca 500 kilometer, som syns precis under ringarna. Tethys, med en diameter på ca 1.060 kilometer, är lite närmare rymdsonden på bilden. Avståndet till Tethys är i fotoögonblicket 208.000 kilometer och till Enceladus 272.000 kilometer.


(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/imagedetails/index.cfm?imageId=4380