onsdag 24 juli 2013

Har stora mängder smält snö skapat dalgångarna på Mars?

De senaste årens omfattande utforskning av Mars har visat tydliga tecken på att landskapet formats av stora mängder flytande vatten. Varifrån vattnet kommit har diskuterats bland forskarna. En del forskare menar att vattnet "bubblat" upp från underjorden, medan andra mer tror att vattnet härstammar från kraftig nederbörd. Nu har forskare vid Brown University i en ny forskningsstudie pekat på möjligheten att det är nederbörd i form av snö och sedan smält snövatten som forsat fram över Marsytan som skapat dalgångarna. Forskarna har studerat fyra olika områden på Mars med nätverk av dalgångar. Det är platser med antingen höga berg eller branta kraterkanter. Spaceref skriver om forskningsstudien på sin websida.


Rymdsonden Mars Odysseys bild av dalgångar på Mars (Bildkälla: NASA)

Nya bilder på kometen ISON

Kometen ISON närmar sig alltmer och nu har rymdteleskopet Spitzer fångat kometen på bild. Man ser tydligt att kometen släpper ut stora mängder gas. Enligt NASA släpper ISON ifrån sig så mycket som en miljon kilo koldioxid och 54 miljoner kilo stoftpartiklar per dag! Det kan bli en fin kometsvans av det här när ISON närmar sig solen! Kometen har en bit kvar att färdas innan vi ser den med blotta ögat. När bilderna togs i mitten av juni i år var den ca 500 miljoner kilometer från solen.


(Bildkälla: NASA)


Kometkärnan beräknas vara max 5 kilometer i diameter och är likt andra kometer som en smutsig snöboll bestående av is, stoftpartiklar och frusen gas (vatten, ammoniak, metan och koldioxid). Den 28 november passerar den solen som allra närmast på ett avstånd av 1,16 miljoner kilometer. Vi får hoppas att den lyckas hålla ihop genom hela passagen så att vi får se en spektakulär komet. Det finns en viss risk att ISON kan brytas sönder i mindre delar och då blir det inte lika kul.