onsdag 16 november 2011

NASA:s planer de närmaste åren redovisade i amerikanska kongressen

Igår hölls en hearing i det amerikanska representanthusets underkommitté "Space and Aeronautics" med Jim Green, NASA:s chef för Planetary Science Division, och Steve Squyres, ordförande i kommittén för Planetary Science Decadal Survey (som lägger fram strategier och inriktningsförslag för planetforskning m.m). Green och Squyres beskrev sina tankar om den närmaste framtidens utforskning av solsystemet, med fokus på det s.k "Flagship-programmet" (Solsystemsutforskningen innehåller också två andra programområden, "Discovery" och "New Frontiers", som båda innehåller lite mindre projekt).

Green inledde sitt anförande med att lite stolt betrakta perioden oktober 2010 - augusti 2012 som solsystemets år (han associerar då till ett "Marsår" som är ungefär så långt). Med tanke på alla lyckade rymdsondsprojekt som avslutats, påbörjats och pågår under den perioden så får man hålla med honom. Det är en oerhörd insats som egentligen utförs under dessa knappa två år (se uppräkning av projekt i den länkade pdf-filen).

I anförandet diskuterar han också utforskningen av Mars. Redan nästa fredag kan det bli en uppskjutning av rymdsonden MSL. 2013 planeras dessutom rymdsonden MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) att sändas mot Mars. I planerna finns ju också samarbetsprojektet ExoMars ihop med ESA, som just nu utvärderas ytterligare från NASA:s sida. Utifrån rekommendationer från Planetary Science Decadal Survey arbetar NASA enligt Green med att få till ett Marsprojekt ihop ESA som kan sändas upp senast 2018 till en kostnad för NASA:s del på max 2,5 miljarder dollar. Projektet måste också inrymmas i NASA:s samlade budget (som krymper 2012 jämfört med 2011).

Utöver Marsexpeditionen, som anges som prioritet 1 (!), så finns i planerna, som prio 2, en rymdsond som ska kretsa runt Jupitermånen Europa. Det stora problemet med detta uppdrag är att den beräknade kostnaden uppgår till hela 4,7 miljarder dollar. NASA har blivit uppmanade att kraftigt reducera kostnaderna. Kanske kan ett samarbete med ESA vara en lösning på detta problem. Som prio 3 anges rymdsond (inkl minisond) till Uranus! Bland tänkbara projekt finns också en rymdsond som studerar Saturnusmånen Enceladus lite närmare samt en sond som studerar Venus klimat. Även ytterligare Marsexpeditioner finns i planerna. Green betonar dock att det ansträngda finansiella läget gör att projekten behöver analyseras ytterligare.

Squyres beskrev i sitt anförande de projekt som hans kommitté rekommenderat NASA att satsa på (de ovan beskrivna prioriteringarna). Motiveringen att närmare studera Jupitermånen Europa är att månen tros ha en flytande ocean under ytan som möjligen kan uppvisa någon form av livsformer. Prio 2 ovan förklaras av att de mycket framgångsrika rymdsondsprojekten Galileo och Cassini talar  för att en expedition till Uranus borde vara nästa självklara steg. Squyres menar också att rymdteleskopet Keplers observationer av exoplaneter visar att dessa ofta är Uranusliknande isjättar, vilket ytterligare talar för behovet av mer kunskap om denna planet. Det förslag som kommittén lagt fram liknar Galileoprojektet med en rymdsond som kretsar kring planeten + en minisond som sänds ner genom planetens atmosfär (Även Cassiniprojektet hade en minisond men den sändes ner mot Saturnusmånen Titans yta).

Squyres kritiserar indirekt i sitt anförande NASA för att de inte följt kommitténs rekommendationer vad gäller Flagships-projekt och att detta bekymrar forskarsamfundet. Han förstår att NASA:s ekonomi är ansträngd och betonar vikten av samarbete med ESA. I anförandet ges särskild kritik åt att NASA vacklar vad gäller ExoMars-projektet, eftersom kommittén hade utforskningen av Mars som högsta prioritet. Samarbetet med ESA är i fara om inte NASA ger klartecken för ExoMars.  Det allvarligaste, enligt Squyres, är att NASA i dagsläget inte har gett klartecken till något enda av de projekt som kommittén föreslagit inom ramen för Flagshipsprojekt! Han uppmanar kongressen att inte ge upp denna typ av projekt för då tappar USA sin ledande ställning inom området.

Läs mer på: http://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/documents/hearings/111511_Green.pdf

Läs mer på: http://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/documents/hearings/111511_Squyres.pdf