tisdag 23 oktober 2012

Uranus intresserar forskarna alltmer

På förra veckans planetkonferens i Reno, USA presenterades en rad intressanta forskningsrön (vilket väl knappast har undgått läsaren av denna blogg!). En av de mer intressanta nyheterna rörde planeten Uranus. Intresset för Uranus tycks ha ökat på senare år. Den enda rymdsond som passerat denna planet, Voyager 2, gav visserligen en mängd ny information om tillståndet på och kring planeten. Intrycket var dock att det var en ganska tråkig planet. Problemet med Voyagersonden var att den inte kunde observera Uranus i det nära infraröda våglängsområdet. Det kan dock flera av de riktigt stora teleskopen runt om i världen. Allteftersom teleskopens kapacitet utvecklats har bilden av Uranus blivit mer nyanserad.

Bl a har Keck-observatoriet på Hawaii studerat denna "blå planet". Den har upptäckt att planeten har ett mycket turbulent väder. Vindhastigheter på uppemot 900 kilometer i timmen har uppmätts! Planeten verkar vara synnerligen aktiv, vilket skapar komplexa väderfenomen på olika nivåer i Uranusatmosfären. Vad är då energikällan till denna turbulens? Forskarna tror att det är solen, trots avståndet. Man har inte kunnat identifiera någon inre energikälla på Uranus. Det tycks finnas vissa likheter med vad som händer kring Saturnus poler.

Vore det inte en idé att skicka en rymdsond till Uranus? Det verkar finnas mycket av intresse att observera. Den har ju dessutom minst 27 månar som kan studeras mer detaljat. Faktum är att Uranusprojekt föreslagits inom forskarsamfundet i USA. Även i Europa har diskussioner förts om rymdsonder till Uranus. Det tycks dock inte vara några mer konkreta planer just nu.

(Bildkälla: NASA)