tisdag 10 januari 2012

Stor astronomikonferens i Texas, USA, den här veckan

På American Astronomical Societys (AAS) stora konferensen i Austin, Texas, USA, den här veckan presenteras en rad intressanta forskningsrön m.m inom hela det astronomiska spektrat. Här kommer en sammanfattning från några av seminarierna:

  • Även amatörastronomer kan hitta exoplaneter. På konferensen presenterades ytterligare två exoplanetkandidater som upptäckts av "Planethunters", inom ramen för det s.k Zooniverse-projektet (se mer här). Det handlar om exoplaneter som proffsen missat, men som upptäckts genom många amatörers idoga arbete med studier av bl a Keplerdata. Inalles fyra exoplanetkandidater har nu upptäckts i projektet. Trevligt att det fortfarande går att hitta astronomiska objekt utanför vårt solsystem även av glada amatörer.Det roliga med det senaste fyndet är att det tycks röra sig om två relativt små exoplaneter, med "bara" ca 3-4 gånger jordens diameter. Ytterligare bekräftelser av fynden behöver ske innan det är helt klarlagt att det rör sig om exoplaneter.
  • En presentation av radioteleskopsystemet LOFAR gavs också. Alla vi som var med på astronomdagarna i Göteborg och med på studiebesöket på Onsala Rymdobservatorium har ju sett den svenska delen av systemet på mer nära håll.
  • En grupp forskare på NASA har lagt fram ett förslag på ett nytt rymdteleskop som ska söka efter liv i universum. Rymdteleskopet som kallas för Finesse (Fast Infrared Exoplanet Spectroscopy Survey Explorer) ska leta efter atmosfärer hos 200 exoplaneter och i detalj undersöka atmosfärsammansättningen. Man vill helt enkelt veta vad exoplaneterna består av och inte enbart nöja sig med att veta att de finns där. Siktet skulle vara inställt att studera dels jordstora planeter, dels s.k super-jordar, men också lite större planeter. Projektet är relativt billigt och beräknas "endast" kosta 200 miljoner dollar. NASA tycks ha med projektet bland ett flertal tänkbara framtida projekt. Om det hela blir av så sker uppskjutning tidigast år 2016. Intressant! Läs mer här.
  • De amerikanska budgetbekymren tycks påverka forskningsanslagen ganska rejält under 2012. "National Science Foundation" tror att andelen forskningsförslag som finansieras med statliga budgetmedel kommer att sjunka från 20% till 16-18%. Läs mer här. Även nobelpristagaren Steven Weinberg uttryckte i sitt tal på konferensen oro över befarade nedskärningar i forskningsanslagen. Hans tal "Big sciences in crisis" handlade bl a om svårigheterna med att finansiera dyra projekt såsom rymdobservatorier, partikelacceleratorer m.m. 8-procentiga nedskärningar i civil verksamhet befaras under 2012. Läs mer här.

Se också Ulf R Johanssons artikel i dagens Cassiopeiabloggen från AAS-mötet.

Finns det större förutsättningar för liv på exoplaneter i ett dubbelstjärnesystem?

När NASA:s Keplerteam i mitten av september 2011 meddelade att man funnit den första exoplaneten, Kepler 16b, kring ett dubbelstjärnesystem blev det stor massmedial uppmärksamhet kring fyndet. Nu har en grupp forskare vid University of Texas föreslagit att man mer systematiskt ska leta efter planeter just i sådana dubbelstjärnesystem. Motivet är att sådana planeter borde ha en större förekomst av växthusgaser i sin atmosfär. En mer utvecklad atmosfär ger också förutsättningar för en utvidgad beboelig zon, vilket förstås ökar möjligheterna att planeten hyser liv. Det kan ju tänkas att Keplerteleskopet skulle kunna fokusera lite extra på sådana stjärnsystem framöver.


Två solar på himmelen! (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.astronomy.com/~/link.aspx?_id=f62a8851-97ba-4937-a9e7-5db21ca4a14f

Marsfordonet OPPORTUNITY har nu färdats på Marsytan i snart åtta år

UniverseToday har en intressant artikel idag om de två Marsfordonen som landade på varsin sida på planeten Mars i januari 2004. Den 4 januari landade SPIRIT och tre veckor senare, den 25 januari, landade OPPORTUNITY. De ansvariga för fordonen trodde att de kanske skulle kunna hålla ut några månader 2004 men inte så mycket mer. Det blev väldigt mycket längre tid än beräknat. Spirit gav slutligen upp i mars 2010 efter bl a tre tuffa Marsvintrar och efter att den fastnat i mjuk terräng och inte kom vidare. Opportunity fortsätter fortfarande att vara funktionsduglig. Visst är det fantastiskt att det hela fungerat så länge med tanke på att fordonen drivs med hjälp av solpaneler! Opportunity börjar dock få lite föroreningar på sina paneler, vilket sänker verkningsgraden.

Marsfordonen färdas mycket långsamt och Spirit kom totalt 7,7 kilometer på sin tur på Marsytan. På denna sträcka tog den hela 128.000 bilder! Den klättrade bl a upp för en bergskant, vilket den egentligen inte var konstruerad för att klara av.


Spirits krokiga färd i ett kuperat landskap (Bildkälla: NASA)

Opportunity lever och frodas som sagt fortfarande. Den går nu in i "vintervila" i ett område på Mars som kallas för "Greeley Haven". Den ska dock inte gå i ide utan fortsätta operera i några månader från denna plats, fast i ännu lite lugnare tempo. Platsen är vald för att den får lite sol som orkar driva Opportunity med hjälp av dess solpaneler. Tidigare vintrar, i närheten av Mars ekvator, har fordonet inte behövt fullt lika mycket sol utan kunnat fungera ändå, men nu har den fått ett lite tjockare lager damm på solpanelerna vilket minskar effekten på dessa. Tyvärr lär väl inte dammet blåsa av så lätt.

På denna plats ska Opportunity nu fortsätta utforska Marsytan, studera dess sammansättning och struktur och annat av intresse för att forskarna ska kunna bilda sig en uppfattning om Mars inre struktur.


Utsikt från Opportunity just nu (Bildkälla: NASA)

Opportunity får en ny kompis om ett drygt halvår. Den 6 augusti landar nämligen Marsfordonet Curiosity på Mars yta. Denna farkost är avsevärt mycket större än Opportunity och drivs med kärnbränsle (med en s.k RTG-enhet).

Läs mer på: http://www.universetoday.com/89760/8-years-of-spirit-on-mars-pushing-as-hard-as-we-can-and-beyond/#more-89760

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/mer/news/mer20120105.html