lördag 23 juli 2011

Ryssland verkar göra en offensiv satsning på rymden

Medan NASA avvecklar sina rymdfärjor och diskuterar nedskärningar i olika forskningsprogram verkar Ryssland göra en nysatsning på rymden. Den ryska rymdmyndigheten Russian Federal Space Agency, eller Roscosmos som den kallas i dagligt tal, redovisar en omfattande plan på sin websida. Utforskningen av solsystemet och hur det utvecklats är en del i programmet. Syftet är bl a att studera planeter, månar, asteroider och kometer och söka efter förutsättningar för enkla livsformer. Även bemannade rymdfärder till de närmaste av dessa himlakroppar diskuteras. För att möjliggöra sådana färder behövs enligt den ryska rymdmyndigheten detaljerad information om fysiska/kemiska karakteristika för himlakropparna. Följande citat från hemsidan anger en mycket hög ambition minst sagt:

"Moreover, studies of the possibility of artificial changes of physical characteristics first on Mars and then on Venus can be essential for our descendants to inhabit these planets."

De projekt som beskriv på websidan och som handlar om utforskning av solsystemet kan sammanfattas enligt följande:
  • Phobos - Grunt:  En sond skickas till Mars-månen Phobos för att hämta upp prover från månytan för vidare analys på jorden. Planeten Mars och dess atmosfär ska också studeras liksom solvindens påverkan på de mindre himlakropparna i solsystemet. Rymdsonden skulle varit uppe för flera år sedan men har i flera omgångar blivit försenad. De senaste uppgifterna är att rymdsonden kommer att sändas upp i november eller december 2011.
  • Luna - Glob: Rymdsond som studerar månen och särskilt dess krater Aitken vid månens sydpol. Även detta projekt har blivit uppskjutet några år, men planeras nu bli av senast 2015. Det finns ett flertal olika uppgifter om uppskjutningstidpunkt på olika websidor. Den ryska rymdmyndigheten verkar inte ha en helt uppdaterad websida.
  • Venera - D: Rymdsond till Venus med syfte att utforska planetens atmosfär och dess yta. Mer exakta mätningar ska göras av temperatur, tryck, seismisk aktivitet m.m. Uppskjutningen är planerad till 2016, men även här är tidpunkten mycket osäker.
  • Ett flertal rymdsonder för utforskning av solen planeras. Bland annat ska solens påverkan på jorden ur olika aspekter studeras. Den första sonden, Resonans, planeras skjutas upp 2012. Rymdsonden Interheliozond planeras skjutas upp 2014 och TERION - F2 år 2018. Osäkerhet om tidpunkterna även här.
Även om datumen för uppskjutningarna är osäkra visar det hela på att ryssarna återigen vill konkurrera med USA och NASA. Samtidigt finns ambitioner att utveckla samarbetet med NASA, ESA, JAXA (den japanska rymdmyndigheten) och även med den kinesiska rymdmyndigheten.

Läs mer på: http://www.federalspace.ru/main.php?id=25

Läs också: http://www.popast.nu/2011/07/gastinlagg-radioteleskop-i-rymden-ger-skjuts-at-rysk-rymdforskning.html

För den detaljintresserade, se: http://www.russianspaceweb.com/index.html

Flera nya rymdsonder sänds upp i höst

Trots avvecklingen av rymdfärjorna ser det ut att bli en mycket aktiv höst för NASA. Flera rymdsonder sänds upp för att utforska olika delar av solsystemet. Det senaste beskedet från NASA är att rymdsonden JUNO ska sändas upp redan om två veckor, den 5 augusti. Juno ska utforska Jupiter på närmare håll än vad rymdsonden Galileo gjorde för 10-15 år sedan och bl a studera Jupiters polarområden.

En månad efter Juno kan det vara dags för nästa rymdsondsprojekt. Det handlar om GRAIL-projektet, som består av två rymdsonder som ska utforska månen. GRAIL står för Gravity Recovery And Interior Laboratory. De två sonderna ska utforska månyta, dess struktur och geologiska utveckling. Tanken är också att utforskningen av månen ska ge ökad kunskap om jordens och de jordlika planeternas utveckling. Uppskjutningen av GRAIL kan ske tidigast 8 september.

I slutet av november är det dags för ytterligare en rymdsond. Det handlar om ett Mars Science Laboratory, inklusive Mars-fordonet Curiosity.

Om man vill kan man twittra med NASA i anslutning till uppskjutningen av GRAIL. Jag har vid några tillfällen deltagit i chattar med representanter från NASA:s olika projekt. Det är kul!

Läs mer på: http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jul/HQ_11-244_GRAIL_Tweetup.html