torsdag 21 juli 2011

Sista rymdfärjan har landat - vad händer nu?

Så har då rymdfärjan Atlantis landat och den sista (?) resan med rymdfärjor avklarats. Under de trettio år som rymdfärjorna opererat har en hel del intressanta uppdrag genomförts. De, som jag ser det, viktigaste uppdragen har jag beskrivit i min förra artikel om Atlantis. Den fråga man ställer sig nu är vad som händer med NASA:s bemannade rymdfärder framöver. Temporärt tar ryssarna över och sköter transporterna till och från den internationella rymdstationen. Med tanke på bekymren med den amerikanska statsbudgeten får man nog räkna med åtminstone en kortare svacka i den amerikanska rymdsatsningen. Dels avvecklas rymdfärjorna, dels finns förslag på nedläggning av projektet som avser att få upp det stora James Webb-teleskopet i rymden. Även andra planerade rymdprojekt kan komma att drabbas.

Ryssarna däremot verkar utöka sina satningar på utforskningen av rymden. Dels sände man häromdagen upp det stora radioteleskopet Spektr-R, dels finns planer på en rymdsond till Mars. Även det kinesiska rymdprogrammet är under snabb utveckling. Sedan finns ju förstås den europeiska rymdsatsningen via den Europeiska rymdstyrelsen, ESA. Jag ska i kommande artiklar försöka beskriva de ryska och kinesiska planerna lite närmare.

Ett annat alternativ är olika privata initiativ, främst amerikanska, för att ta fram enklare och billigare rymdfärjor. Företagen kan finansiera verksamheten genom att sälja tjänster till NASA. Företaget SpaceX har planer på att ta fram just ett sådant alternativ för NASA och har t o m gjort lyckade uppskjutningar av raketer. Tidskriften Populär Astronomi har skrivit om detta "uppstickar-företag" i några artiklar, se http://www.popast.nu/tag/spacex

Personligen har jag, trots spänningen kring de bemannade rymdfärderna och att de faktiskt åstadkommer en hel del viktigt, svårt att riktigt känna den där entusiasmen för rymdfärjorna. Jag tycker att det ur en rent vetenskaplig synvinkel är mer intressant med rymdteleskopen och rymdsonderna. Flera lite enklare rymdsonder som kan studera olika himlakroppar ur olika aspekter kan väsentligt öka vår kunskap om vår del av universum. Dessutom slutar man ju aldrig att fascineras av alla de bilder som rymdteleskopet Hubble har försett oss med år efter år. Sedan är det ju oerhört intressant att se alla de avlägsna galaxer som vittnar om universums barndom. Vad hände egentligen vid Big Bang och de närmaste årmiljonerna efter "smällen"?

Så NASA, ge oss fler rymdsonder och se till att få upp James Webb-teleskopet. Då är i alla fall den här bloggaren nöjd.