onsdag 1 februari 2012

Var är alla rymdsonder i februari?

Planetary Societys bloggare Emily Lakdawalla har uppdaterat sin statusrapport avseende rymdsonderna i vårt solsystem. Klicka här för att se var alla rymdsonder befinner sig i februari 2012. (Bilden är skapad av Olaf Frohn).

Februari månad karakteriseras av rutinmässiga uppgifter för våra rymdsonder. Inga större sensationer alltså denna månad.

Läs mer här: http://www.planetary.org/blog/article/00003350/

Rymdsonden IBEX har upptäckt att solsystemet inte är vad det borde vara!

Det finns en liten rymdsond som heter IBEX (Interstellar Boundary Explorer) som studerar solsystemets gränsområden mot den interstellära rymden. Denna rymdsond har som huvudsaklig uppgift att räkna atomer. Sonden studerar det som kallas för "det lokala interstellära molnet", som är ett moln vari solsystemet just nu befinner sig. Tydligen hamnade solsystemet i detta moln så sent som under de senaste 45.000 åren, vilket ju är ett ögonblick i astronomiska sammanhang! Man tror att solsystemet lämnar detta moln inom en väldigt nära framtid (100-5.000 år) och kan då hamna i en helt annan omgivning!


Rymdsonden Ibex (Bildkälla: NASA)

Nu har denna rymdsond funnit att det finns oväntat lite syre utanför solsystemets yttersta delar. Den har nämligen för första gången observerat de syre och väteatomer som kommer in i solsystemet från utsidan av den s.k heliosfären. Det som förvånade forskarna var att observationerna visade att mängden syreatomer var så liten. Antalet syreatomer i den "galaktiska vinden" som blåser in i solsystemet är bara 3,7 gånger fler än neonatomerna. I vårt solsystem är de 5,55 gånger fler.  Vårt solsystem tycks alltså vara annorlunda mot området precis utanför, vilket får forskarna att misstänka att solsystemet skapats i en mer syrerik miljö i galaxen eller att syret i den interstellära rymden på något sätt är bundet och inte kan röra sig fritt.


Fördelningen av Neon (Bildkälla: NASA)

Vad har då detta för betydelse. Jo, det kräver utveckling av den vetenskapliga modell som förklarar hur solsystemet, och kanske också livet på jorden, uppkommit. Det låter som om det kan bli en del arbete för forskarna!

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/ibex/news/interstellar-difference.html

Läs också: http://www.universetoday.com/93193/ibex-captures-alien-material-from-beyond-our-solar-system/#more-93193