torsdag 4 augusti 2011

Snart bär det iväg för rymdsonden JUNO mot Jupiter!

Äntligen närmar sig dagen för uppskjutningen av rymdsonden JUNO mot Jupiter. Den kan komma att ske så tidigt som imorgon. Tidsfönstret för uppskjutningen är mellan 5 augusti och 26 augusti och sker med hjälp av en Atlas V-raket. Låt oss hoppas att Juno kommer iväg redan imorgon!


Juno Mission to Jupiter (2010 Artist's Concept)
Illustration av Juno kring Jupiter (Bildkälla: NASA)

Rymdsonden Juno är en av de mest intressanta rymdsonderna på länge. Personligen är det för mig också lite speciellt med denna rymdsond. Det var mitt intresse för rymdsonden Galileo som fick mig att börja studera rymdsonder och skriva om dem. Det började med artikeln om rymdsonden Galileo på Wikipedia och fortsatte med den här bloggen. Så Juno ska bli mycket intressant att följa.

Junos uppdrag är att utforska hur den stora gasplaneten Jupiter egentligen skapats samt studera dess struktur, atmosfär och magnetosfär. Mer specifikt innebär detta att:
  • utforska vattenhalten i atmosfären, vilket ger kunskap om hur planeten skapats
  • mäta atmosfärens sammansättning och temperatur samt studera molnrörelser m.m.
  • kartlägga magnetfält och gravitation mer i detalj
  • utforska Jupiters magnetosfär nära de båda polerna
  • leta efter tecken på en mer fast yta på planeten
Under färden kommer också Jupiters månar och hur Jupiter påverkar dessa att observeras. Rymdsonden kommer fram till Jupiter i juli 2016 och ska kretsa runt planeten i ett års tid, vilket innebär 33 varv runt planeten. Därefter är planen att sända ner rymdsonden mot planetytan där den förstörs. Denna planet som har en större massa än alla andra planeter sammantaget i solsystemet.

Rymdsonden Galileo som under en lång period utforskade Jupiter och dess månar är en av NASA:s mest framgångsrika rymdsondsprojekt genom tiderna. Kanske kan Juno bli ännu ett av de stora rymdsondsprojekten.

Rymdsonden kommer att ha med sig en metallplatta till Galileo Galileis ära. 1600-talsastronomen Galilei upptäckte ju för lite drygt 400 år sedan bl a att de fyra "galileiska" månarna Io, Europa, Ganymedes och Callisto kretsade kring Jupiter, vilket bidrog till att bekräfta Copernicus heliocentriska modell. Plattan är tillverkad av aluminium och är 7x5 centimeter stor samt väger 6 gram. Det är Italian Space Agency som tagit fram plattan.

A plaque dedicated to the famous astronomer Galileo Galilei can be seen here on NASA's Juno spacecraft.
(Bildkälla: NASA)

Nu väntar vi med spänning på starten av detta fantastiska äventyr!

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html

Läs också: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2011-240&rn=news.xml&rst=3092

Har månen skapats av två himlakroppar som krockat?

Forskare vid University of California har lagt fram en teori att månen skapats genom en kollision mellan två himlakroppar som båda kretsade runt jorden. Detta anses ha skett för ca 4 miljarder år sedan. Månens olikhet vad gäller "framsida" och "baksida" har länge förundrat forskarna och nu tror man att denna kollision kan vara en förklaring. Den sida av månen som vetter mot oss är relativt låg och platt medan den andra sidan är betydligt mer bergig. Studien som publiceras idag i tidskriften Nature bygger på teorin att jorden kolliderat med en himlakropp av planeten Mars storlek. Vid denna kollision bildades månen, men också en himlakropp med en diameter på 1.200 kilometer som sedan krockade med månen.

Fortfarande återstår mycket faktainsamling för att prova teorin. Enligt forskarna är rymdsonder till månen, eller ännu hellre bemannade rymdfärder dit, det bästa sättet att utforska om teorin kan bekräftas genom mer direkta observationer och genom insamling av materia från månytan. Här kan LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) samt de nya planerade månsonderna ha en viktig uppgift framöver.

Läs mer på: http://www.nature.com/news/2011/110803/full/news.2011.456.html