lördag 29 september 2012

Det tycks ha funnits vatten även på asteroiden Vesta

Veckans stora nyhet var att Marsfordonet Curiosity har funnit en flodfåra där vatten tycks ha flödat i en ganska strid ström. Det kommer nu också rapporter om att rymdsonden Dawn funnit tecken på vatten på asteroiden Vesta (läs mer om senaste nytt om Dawn HÄR). Genom att kartlägga Vestas yta har forskarna skapat en bild av fördelningen av väte på asteroiden.

(Bildkälla: NASA)

Forskarna har funnit tecken på hydratiserade mineraler på Vesta som sannolikt levererats till asteroiden av dels meteoriter, dels i form av stora mängder damm. Förekomsten av vatten på de jordliknande planeterna, och hur det kommit dit, har varit föremål för debatt bland planetforskare. Studier av Vesta visar på att vatten kan ha förts till asteroiden på ett delvis annat sätt än vad man tidigare trott, vilket också kan påverka teorier om hur planeter och månar har fått vatten. Det kan vara så att vatten bundet i damm landat på asteroidens yta i ett skede av solsystemets historia då dammolnen var omfattande. Fördelningen av hydratiserade mineraler är ojämn. I bilden nedan visar de ljusa partierna var sådan materia finns.

(Bildkälla: NASA)


Vesta tycks vara mer geologiskt komplex än de flesta andra asteroider. Dawns observationer av Vestas yta visar på förekomsten av långa, djupa dalgångar. Forskarna har funderat på hur de har uppkommit. Asteroiden liknar större himlakroppar i och med att den verkar ha en kärna, mantel och skorpa. Den längsta dalgången är större än Grand Canyon och har en längd på hela 465 kilometer, en bredd på 22 kilometer och ett djup på 3 kilometer. Forskarna tror att det kan vara så att det är en krock med en annan större himlakropp som skapat dessa dalgångar.

Bilden nedan togs förra sommaren av Dawn och visar dalgångarna vid ekvatorn.

(Bildkälla: NASA)

Curiosity har upptäckt en flodfåra på Mars

Den senaste veckan har Marsfordonet Curiosity gjort en hel del intressanta upptäckter. Vi nås av en hel del fina bilder på Marsytan. Bland annat har vi fått se en gammal flodfåra, där vatten en gång strömmat. Vi ser idag resterna i form av en flodbädd fylld med grus. Tecken på att vatten flödat på Mars har rapporterats förr, men detta är första gången som man tydligt observerat grus som transporterats av ett vattenflöde.
 
 
(Bildkälla: NASA)

Forskarna tittar särskilt på gruskornens storlek för att försöka avgöra med vilken hastighet vattnet strömmat i flodfåran. Man tror att vattenhastigheten uppgått till ca 1 meter per sekund. Flodens djup kan ha uppgått till mellan en decimeter och uppemot en meter.

När vattnet forsat fram har så mycket grus och sand forslats bort att berg kommit i dagen. Curiositys bilder av berg och sten kan jämföras med motsvarande bilder från jorden.

(Bildkälla: NASA)
 
Forskarna jämför också de sedimentavlagringar som finns på jorden respektive på Mars. Dessa solfjäderformade avlagringar upvisar många likheter. Videon nedan jämför Death Valley i Kaöifornien med Gale-kratern på Mars.

(Källa: NASA)

Curiositys äventyr på Mars har börjat bra. Det ska bli mycket spännande att följa dess fortsatta färd mot berget Aeolis Mons (Mount Sharp). Den 26 september genomfördes den hittills längsta dagsetappen, "hela" 48,9 meter.

Det finns förresten en rolig blogg om Curiosity. Den heter SarcasticRover (kolla HÄR). Via Twitter (kolla HÄR) kommer det emellanåt riktigt sarkastiska kommentarer om Curiositys förehavanden. Kul!