torsdag 1 september 2011

Var är alla rymdsonder den 1 september 2011?

Jag har uppdaterat "solsystemskartorna" per 1 september 2011 och markerat var alla rymdsonder befinner sig just denna dag. Den första bilden visar den inre delen av solsystemet och den andra bilden den yttre delen. Det bör betonas att det inte är helt exakta markeringar av respektive rymdsonds läge utan en ungefärlig lägesbeskrivning. Jag har fått med lite fler rymdsonder denna gång. I september är det dessutom inplanerat ett par uppskjutningar av rymdsonder så det kanske blir ytterligare några nästa månad.

Så här ser det ut i det inre solsystemet just nu (Klicka på bilden så blir den större):
I de yttre delarna av solsystemet har jag markerat riktning för de rymdsonder som är på väg ut ur vårt solsystem (Klicka på bilden så blir den större):

Det bör betonas att Pioneer- och Voyagersonderna har kommit en bra bit "utanför" solsystemskartan. De har färdats så här långt till dags dato:

Pioneer 10:  104 astronomiska enheter = 15,6 miljarder kilometer
Pioneer 11:  84 astronomiska enheter = 12,6 miljarder kilometer
Voyager 1: 118 astronomiska enheter = 17,7 miljarder kilometer
Voyager 2: 96 astronomiska enheter = 14,4 miljarder kulometer

Kartorna över solsystemets planeter och asteroider bygger på bilder som tagits fram med hjälp av planetarieprogrammet Stellarium samt fakta från websidan Heavens Above.