måndag 2 juni 2014

Om konsten att skapa intresse för galna rymdidéer

Robert Cumming skriver på Populär Astronomis websida om konsten att väcka massmedias intresse för allehanda galna rymdidéer. Konstnären Mikael Genberg tycker nog att det är lite grått och trist på månen, eftersom han propagerar för byggande av en liten röd stuga på vår rymdgranne. Stugan ska enligt uppgift transporteras till månen med en raket för det facila priset av 105 miljoner kronor! Det hela ska förverkligas genom bidrag från allmänheten. Så om alla myndiga svenskar ställer upp med 15 spänn var så kan vi kanske så småningomfå  njuta av rymdsondsbilder på en svensk röd stuga vid någon pittoresk plats på månen. Jag vet inte om jag vill vara med ärligt talat. Jag stödjer mycket hellre det Kickstarter-projekt som Robert skriver om på websidan.

Liksom Robert är jag fascinerad av hur den här typen av idéer får gensvar i massmedia. Å ena sidan tycker jag att det är kul med till synes galna idéer. Hur skulle världen annars ha utvecklats om inte uppfinnare och forskningsresande skulle uppfunnit saker och funnit platser. Utan dessa udda personligheter hade vi inte stått där vi står idag. Å andra sidan så är det ju lite trist att även viktiga forskningsnyheter emellanåt försvinner i mediabruset och inte når fram till allmänheten. Kanske är rymdskribenter, både proffsen och vi amatörer, för dåliga på att väcka intresse hos allmänheten med det vi skriver. Jag vet inte riktigt vad man ska gör åt det. Kanske borde vi lära lite av TV-programmet Vetenskapens värld som allt som oftast gör spännande rymdprogram.

Solsonden IRIS har studerat solutbrott i detalj

NASA:s senaste solsond, med det lite krångliga namnet Interface Region Imaging Spectrografh (IRIS), har för första gången lyckats studera en s.k koronamassutkastning i detalj. Detta utbrott, som inträffade den 9 maj i år, kan ses i extraordinär detalj i filmen nedan. Onekligen häftigt!


(Källa: NASA)

Juni månads rymdsondskarta

Websidan Armchair Astronautics har nu publicerat juni månads rymdsondskarta. Det är inga större nyheter, annat än att rymdsonden Rosetta sakta men säkert närmar sig kometen Churyumov-Gerasimenko. Om bara lite drygt två månader når den fram till kometen.Det blir sannolikt årets stora rymdsondshändelse.


(Bildkälla: Olaf Frohn/Armchair Astronautics)