söndag 17 juni 2012

Voyager 1 - rymdsonden som när som helst lämnar vårt solsystem

NASA meddelade häromdagen att data från rymdsonden Voyager 1 visar att den när som helst lämnar vårt solsystem för att fortsätta sin resa ut i den interstellära rymden. Antalet laddade partiklar som inte härrör från solen har ökat markant på senare tid, vilket antyder att sonden är vid yttersta randen av solsystemet. Under de senaste tre åren har mängden kosmisk strålning som träffar sonden ökat med hela 25%.

När exakt som Voyager 1 lämnar vårt solsystem kan inte forskarna säga, men helt klart är den nu i en fas där solens påverkan på sonden alltmer minskar. Till dags dato har Voyager 1 under sina 35 år i rymden färdats hela 17,8 miljarder kilometer. När den korsar gränsen mot den interstellära rymden blir Voyager 1 den första rymdsonden som gör detta. Därefter fortsätter bokstavligen färden ut i evigheten.


Illustration av Voyager 1 (Bildkälla: NASA)