onsdag 30 maj 2012

Hur många beboeliga exoplaneter har man upptäckt?

Exoplanetjakten går vidare och sakta men säkert ökar antalet fynd. Totalt är man nu uppe i 770 upptäckta exoplaneter. Till det ska läggas de 2.321 exoplanetkandidater som Keplerteleskopet identifierat så här långt. En god gissning är att flertalet av dem inom de närmaste åren kommer att bekräftas vara exoplaneter. Utöver det har andra forskarteam identifierat 172 himlakroppar som kan vara exoplaneter. Hur många av dessa planeter kan då klassas som beboeliga? Inte särskilt många. Websidan The Habitable Exoplanets Catalog (HEC) anger endast 4 av de 770 upptcäkta exoplaneterna som potentiellt beboeliga. Till det kommer ytterligare 29 potentiellt beboeliga planeter bland exoplanetkandidaterna. Man gissar dessutom att det bland alla dessa exoplaneter finns ca 40 potentiellt beboeliga exomånar.

Det bör betonas att det rör sig om just potentiellt beboeliga planeter och månar. Förutom att planeter och månar ska befinna sig på lagom avstånd från sin stjärna, inom den s.k beboeliga zonen, bör de också ha flytande vatten, en atmosfär och mycket annat för att liv ska uppstå och bestå. Bilden nedan visar de fyra mest lovande exoplaneterna så här långt. De är alla större än jorden.Den första av dessa potentiellt beboeliga planeter som upptäcktes var Gliese 581d. Den upptäcktes för lite drygt 5 år sedan, så man kan lugnt säga att exoplanetforskningen är en mycket ung vetenskap under utveckling.


(Bildkälla: The Habitable Exoplanets Catalog)

På HEC:s websida finns en kul topplista över de mest "extrema" exoplaneterna:


 • Den minsta exoplaneten så här långt är PSR 1257 12b, en planet som liknar Merkurius
 • Den största exoplaneten är CT Cha b med en diameter som motsvarar 25 jorddiametrar
 • Den exoplanet med hittills störst massa är CD-35 2722b, med över 10.000 jordmassor
 • Den exoplanet med lägst densitet är WASP-17b, med en så låg densitet som 10% av densiteten hos vatten
 • Exoplaneten med högsta densitet är KOI-55b, som är en "död planet" med mer än 5 gånger densiteten av bly. Det är tungt det! 
 • Det finns planeter som kretsar väldigt nära sin stjärna. Den exoplanet som är närmast, med kortast omloppstid och dessutom hetast, är PSR 1719-14b. Avståndet till stjärnan motsvarar 0,1% av avståndet mellan Merkurius och solen! Omloppstiden är endast 2,2 timmar. Planeten torde koka!
 • Motsatsen till föregående planet är de två planeterna WD 0806-661B b respektive Oph 11b. Den första av dessa kretsar kring sin stjärna på ett avstånd som är 63 gånger avståndet mellan Pluto och solen! Tyvärr vet man inte dess omloppstid (som sannolikt även den är rekordlång), så det rekordet hålls istället av Oph 11b på 2.000 år!
 • Kallast är GJ 317c med en temperatur på 50K (som Pluto ungefär)
 • Den exoplanet som är närmast jorden är eps Eridani b på 10 ljusårs avstånd
 • De exoplaneter som är längst bort av de hittills upptäckta är SWEEP-04 och SWEEP.11 som är nästan 30.000 ljusår bort.
Detta är som sagt topplistan just nu och den kan komma att förändras ganska rejält under kommande år.

Ännu lite mer exoplanetstatistik: 

 • Endast 7 av de upptäckta exoplaneterna är mindre än eller lika med jorden i storlek. Resterande 763 planeter är större än jorden. sannolikt är det inte så att vår galax består av en massa stora planeter utan det är helt enkelt så att de stora planeterna är enklare att hitta. Bland exoplanetkandidaterna finns dock gott hopp om att hitta en massa småplaneter. Mer än 250 av dessa tycks vara jordstora eller mindre.
 • Det stora flertalet exoplaneter är också heta. Tyvärr verkar nästan alla exoplanetkandidater också vara heta.