torsdag 8 december 2011

Diskussioner förs om ryskt deltagande i ExoMars-projektet

Igår träffades representanter för NASA, ESA och Roscosmos i Paris för att diskutera ett eventuellt samarbete i nästa riktigt stora Marsprojekt, ExoMars. Jag har skrivit en hel del om detta projekt  tidigare i bloggen och kan här bara nämna att det rör sig om uppskjutning av rymdsonder 2016 och 2018 till Mars. Enligt den ursprungliga planen var det ett samarbetsprojekt mellan NASA och ESA, men NASA;s budgetproblem har gjort att NASA inte tycks kunna fullfölja planen. ESA har därför frågat den ryska rymdmyndigheten Roscosmos om deras intresse att deltaga. I skuggan av misslyckandet med den egna Marssonden Phobos Grunt kan intresset från rysk sida ha ökat under de senaste veckorna. Hur som helst förs nu diskussioner mellan de tre rymdmyndigheterna om förutsättningar för ett större samarbete så att projektet kan räddas. Två arbetsgrupper har bildats för att utreda detta och de ska lämna en rapport till rymdmyndigheterna i februari 2012.

Rysslands deltagande i projektet kan bli att tillhandahålla en s.k Protonraket, som är en mycket beprövad raketmodell. Planen är i så fall att Ryssland deltar i det ESA-ledda projektet med raketen och kanske också med vetenskapliga instrument. Uppskjutningen är planerad att ske 2016 och rymdsonden är tänkt att kretsa runt Mars. Ryssland har ställt som krav att man blir fullvärdig samarbetspartner i ExoMars-projektet och att man därmed får tillgång till alla observationsdata m.m.

Förutom NASA:s problem att finansiera 2016 års uppskjutning tycks det också finnas viss osäkerhet kring 2018 års uppskjutning av sond och Marsfordon. Även ESA saknar egentligen en del pengar i projektet. Just nu fattas ca 150 miljoner euro, men man räknar med att kunna lösa det på något sätt.

Frågan är väl hur intresserade NASA egentligen är av att få med Ryssland i detta projekt. Man har ju satsat stora pengar på rymdsonden MSL med dess fordon Curiosity och känner kanske att man vill fokusera på andra mål för rymdsonder än Mars.


Protonraket (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.spacenews.com/civil/111207-russia-join-exomars.html

Ryssland har inte gett upp angående rymdsonden PHOBOS GRUNT

Den ryska rymdmyndigheten Roscosmos har inte gett upp försöken att rädda rymdsonden PHOBOS GRUNT. Man har bett ESA om fortsatt hjälp att få kontakt med sonden. ESA kommer att göra nya försök med hjälp av 15-metersantennen utanför Maspalomas på Kanarieöarna. Försök att få kontakt med rymdsonden tidigare i veckan har misslyckats, men nya försök görs idag och imorgon.

Läs mer på: http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEM3T55XPVG_0.html

Marsfordonet Opportunity har funnit gipsformationer på Mars

På den stora konferensen American Geophysical Union i San Fransisco presenterades igår ett intressant fynd som Marsfordonet Opportunity har gjort. Det rör sig om en 1-2 cm bred och ca 40-50 cm lång formation, som visar spår av olika mineraler. Det är främst kalcium och svavel som bildat en slags gipsformation på Marsytan med hjälp av vatten. Fortsatta analyser av detta fynd kommer kanske ge lite mer kunskap om förekomsten av vatten i Mars fornhistoria. Det kan tänkas att dessa gipsavlagringar skapats i en miljö som var betydligt våtare än dagens Marsmiljö.

Opportunity får anses ha varit ett mycket framgångsrikt projekt. Detta relativt enkla Marsfordon gör hela tiden nya intressanta fynd. Det kan nu med allra största säkerhet fastställas att det funnits vatten på Mars. Nu återstår frågan om det också funnits liv. Kanske blir det nästa Marsfordon, Curiosity, som kan lämna svaret på den frågan. Om 241 dagar landar detta mycket avancerade fordon på Mars yta och börjar sökandet efter vatten och liv.

color view of a mineral vein called 'Homestake'
(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/mer/news/mer20111207.html