onsdag 5 oktober 2011

Kan årets Nobelpris i fysik bli ett argument för James Webb-teleskopet?

Årets Nobelpris i fysik gick till tre forskare som gjort några av astronomins största upptäckter; att universums expansion accelererar och att det måste bero på förekomsten av mörk energi. Nu visar det sig att detta kan bli ett starkt argument för fortsatt utveckling av James Webb-teleskopet (JWST). Detta teleskop som skapar sådan huvudbry bland kongressens politiker, eftersom projektet överskridit alla budgetramar och hotar att spränga NASA-budgeten.

SpacePolitics rapporterar idag att det faktum att de tre forskarna haft god nytta av Hubbleteleskopets observationer talar för JWST. En tidning, The Baltimore Sun, argumenterar kraftigt för JWST. Senatens ordförande för den kommitté som handlägger rymdfrågor, Barbara Mikulski, gratulerar på sin websida nobelpristagarna och hänvisar även hon till det faktum att rymdteleskopen har stor betydelse för denna forskning. Även NASA är ju förstås inte sena att påpeka detta!

Ja, James Webb-teleskopet har fått bästa möjliga stöd från svenskt håll! Är det lilla Sverige som därmed ser till att JWST-projektet fullföljs?!

Läs mer på: http://www.spacepolitics.com/

Läs också: http://articles.baltimoresun.com/2011-10-04/news/bs-ed-nobel-webb-telescope-20111004_1_james-webb-space-telescope-edwin-hubble-cosmos

Läs också: http://mikulski.senate.gov/media/pressrelease/10-4-11.cfm

Läs också: http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/news/hubble-nobel.html

Den tredje dagen på planetforskarnas stora konferens i Frankrike

Jag fortsätter här att rapportera vidare det som Planetary Societys Bloggredaktör Emily Lakdawalla meddelar från astronomikonferensen i Frankrike. Idag har hon tydligen följt rapporteringen kring rymdsonden MESSENGER:s fynd. Det är fascinerande vilken otrolig mängd data en rymdsond samlar in. Man förstår ju att det behövs ganska många analytiker som tolkar alla dessa data. Som exempel nämner Emily att Messenger har tagit 5.000 bilder, gjort 6 miljoner mätningar av olika slag och samlat in 1,1 terabyte med data till NASA:s planetdatasystem.

Nu har rymdsonden i stort sett gjort en heltäckande kartläggning av Merkurius yta, som visar bilden av en ganska jämn planet med mängder med små kratrar plus några lite större.


(Bildkälla: NASA)

Andra resultat som presenterades på konferensen var:

  • Merkurius magnetfält är ojämnt fördelat, starkare i norr än i söder.
  • Planeten har varit utsatt för kraftig vulkanism vars spår syns vid den norra polen. Det har skapat ett kanalliknande landskap och upp till 2 kilometer tjocka avlagringar.
  • Merkurius har ingenstans lika mycket kratrar som vår månes högländer.
I övrigt, se gårdagens inlägg om Messengers fynd.


Det märkliga Merkuriuslandskapet (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.planetary.org/blog/article/00003211/

Har jordens oceaner sitt ursprung från kometer?

ESA:s rymdobservatorium HERSCHEL har funnit att kometen Hartley 2 (som jag skrev om igår) har samma vattensammansättning som jordens oceaner. Kan det vara så att våra oceaner bildats genom krockar med gigantiska isberg i rymden? Ja, det är inte helt omöjligt enligt forskarna. Det är nämligen så att när jorden skapades så bör allt eventuellt vatten ha förångats av värme. Ändå har vi enorma mängder vatten på jorden. En förklaring kan mycket väl vara att detta vatten kommer från andra himlakroppar och då främst kometer. För drygt 4,5 miljarder år sedan fanns också betydligt fler kometer vilket ökade krockrisken.

Fact Sheet:
(Bildkälla: ESA)

Läs mer på: http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=49386