tisdag 20 mars 2012

Saturnus gravitation deformerar månen Enceladus yta

Rymdsonden CASSINI har observerat att Saturnus gravitation påverkar månen Enceladus så kraftigt att dess yta deformeras. Bilden nedan är från den södra polarregionen. Forskare tror att Saturnus gravitation också orsakar de jetstrålar av vatten som sprutar ut vid månens sydpol. En förklaring till ytdeformationen och vattenstrålarna kan vara att det finns en större ocean med vatten under ytan på Enceladus. Saturnus skapar också tidvatteneffekter som innebär att månen hettas upp kraftigt.


(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/whycassini/cassini20120319.html

Första geologiska kartan över Jupitermånen Io har publicerats

US Geological Survey (USGS) har publicerat den första geologiska kartan över Jupiters måne Io. Denna måne, som är solsystemets mest aktiva himlakropp med ständiga vulkanutbrott, studerades i slutet av 1990-talet av rymdsonden Galileo. Dessförinnan hade också Voyager 1 observerat vulkanismen under sin förbiflygning 1979. Månen hettas upp kraftigt genom den tidvatteneffekt som uppstår på grund av närheten till Jupiter. Io kretsar i genomsnitt lite drygt 420.000 kilometer från Jupiter, dvs  på ett lite större avstånd än vad vår måne har till oss på jorden.


Det finns en mängd "hotspots" på Io (Bildkälla: USGS)

Den geologiska kartan som sammanställts utifrån data från Voyager och Galileo visar på hela 425 vulkaner och 19 olika slags ytmaterial, men nästan inga kratrar. Den är 25 gånger mer vulkaniskt aktiv än vår jord, vilket får till följd att ytan hela tiden omformas. Spåren efter nedslagskratrar raderas helt enkelt ut av lavafloder.

Läs mer på: http://www.astronomynow.com/news/n1203/20Io/