lördag 29 oktober 2011

Jupiter är i opposition

Idag är det läge att studera planeten Jupiter lite extra. Den är i opposition, vilket innebär att jorden är mitt emellan solen och Jupiter. Planeten är därmed lite närmare oss än vanligt. Avståndet är nu bara ca 4 astronomiska enheter (>600 miljoner kilometer). Jupiters ljusstyrka är nästan -3 i magnitud!

Rymdsonden JUNO är på väg mot Jupiter för att studera planeten i detalj. Trots att rymdsonden GALILEO gjorde en stor mängd observationer av planeten under sina 8 år i omloppsbana samt med hjälp av den minisond som sänktes ned i Jupiteratmosfären så finns det fortfarande en mängd frågetecken kring planeten och dess utveckling. Jupiter har ju dessutom några av solsystemets intressantaste månar!

File:Júpiter com Mancha.jpg
Rymdsonden Voyagers bild av Jupiter (Bildkälla: NASA)


De Galileiska månarna fotograferade av rymdsonden Galileo (Bildkälla: NASA)

Teleskopen riktas nu mot Uranus och dess stora ljusa fläck

Observationer med hjälp av det stora Geminiteleskopet på Hawaii, med en spegeldiameter på 8,1 meter, visar att Uranus tycks ha en stor ljus fläck. Området är 10 gånger ljusare än resten av planetytan. Amatörer med kraftfulla teleskop har blivit ombedda att hjälpa till att observera fläcken och dess fortsatta utveckling. Det krävs nämligen ett flertal oberoende observationer som kan bekräfta att fläcken finns för att Hubble-teleskopet ska avbryta sina planerade observationer och riktas mot Uranus för en studie av planeten.

Forskarna tror att den ljusa fläcken uppkommit genom ett utbrott som skickat upp metanis i den övre atmosfären. Uranus har på senare tid uppmärksammats som ett intressant objekt att studera närmare. Varför inte skicka en rymdsond till denna spännande planet?! Sannolikt skulle ett sådant projekt ge oss väldigt mycket ny kunskap om planeten och dess månar ungefär så som rymdsonden Galileo gjorde vad gäller Jupiter-systemet för 10-15 år sedan.

Så nu ombeds alla amatörastronomer med kraftiga teleskop och CCD:er att rikta dessa mot planeten. Läs artikeln i Skymania (se nedan) för vidare instruktioner.


The bright spot on Uranus observed with Gemini
Bild av Uranus ljusa fläck tagen med Gemini-teleskopet

Läs mer på: http://www.skymania.com/wp/2011/10/mystery-of-bright-spot-on-uranus.html