måndag 26 september 2011

En mycket aktiv sol just nu

Solsonderna SDO (Solar Dynamics Observatory) och SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) har den senaste veckan publicerat ett flertal bilder som visar en mycket kraftig solaktivitet just nu. SOHO:s foto nedan visar hela sex stycken massutkastningar från solens korona.


SOHO-bild (Bildkälla: NASA)

SDO är inte sämre utan visar en mycket kraftig solflare (klassificerad som X1.4) från 22 september 2011. För klassificeringen av flares, se Wikipedia.


SDO-bild (Bildkälla: NASA)

SpaceDaily har också idag en artikel om stora solfläckar och flares som dessa utsänder. Om sådana utbrott är riktade mot jorden, innebär det störningar hos kommunikationssatelliter m.m.

Läs mer på: http://www.spacedaily.com/reports/Sunspot_1302_Big_Bad_And_Coming_Right_At_Us_999.html

Ryssland redo att sända upp rymdsond mot Mars nu i november

SpaceDaily rapporterar idag att Ryssland tycks vara redo att sända upp rymdsonden PHOBOS-GRUNT i november i år. Som tidigare rapporterats i denna blogg sker uppdkjutningen av den kinesiska Marssonden YINGHUO-1 samtidigt med Phobos-Grunt. Målsättningen med Phobos-Grunt är att studera Marsmånen Phobos lite extra, men också att genomföra en rad observationer av Mars atmosfär, yta m.m. Och förstås söka efter liv på planeten.

Kina tycks ju också vara redo (se bl a min artikel från 20/9), så tillsammans med NASA:s MARS SCIENCE LABORATORY (MSL), som också planeras sändas upp nu i november, blir det en intensiv utforskning av planeten Mars.

File:PhobosGruntDesign.jpg
(Bildkälla: ESA)

Läs mer på: http://www.marsdaily.com/reports/Russia_to_resume_deep_space_explorations_with_Phobos_expedition_999.html

Hur Saturnus och dess måne är "elektriskt" kopplade till varandra

Saturnusmånen Enceladus är på många sätt en annorlunda måne, vilket beskrivits i ett flertal artiklar här i bloggen. NASA:s "Image of the Day" visar en illustration över hur denna måne är "elektriskt" kopplad till Saturnus. Rymdsonden CASSINI har genom mätningar identifierat laddade partiklar som far mellan de två himlakropparna.

Saturnus måne Enceladus börjar bli en av de intressantaste månarna i solsystemet. Enceladus diameter är bara en sjundedel av Månens diameter och dess massa bara 1/700-del så stor som Månens. Trots det är den geologiskt aktiv och lyckas på flera sätt märkbart påverka sin omgivning. Månens gejsrar sprutar vatten, kväve, metan m.m som påverkar Saturnus atmosfär och magnetfält.

Artist concept of electrical circuit between Saturn and Enceladus
(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2069.html

Rymdsonden som far igenom rymden med 1,3 miljoner kilometer per dag

Rymdsonden NEW HORIZONS är en av de snabbaste rymdsonder som någonsin sänts ut i rymden. Den färdas med en hastighet på mer än 1,3 miljoner kilometer per dag. Det innebär att den nästan tar sig två gånger fram och tillbaka till månen på en enda dag. Den höga hastigheten till trots så når den inte sitt slutmål, dvärgplaneten Pluto och dess månar, förrän i juli 2015. Då har den ändå varit på väg sedan den 19 januari 2006. Det säger ju en del om avstånden i solsystemet!

Image of the New Horizons instruments

Instrumenten på New Horizons (Bildkälla: NASA)

Under merparten av färden så är rymdsondens instrument inaktiverade för att spara energi. De instrument som medföljer en rymdsond är noga utvalda och i New Horizons fall handlar det om 7 viktiga instrument för att genomföra de planerade vetenskapliga observationerna.

Läs mer om instrumenten på: http://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/spacecraft/index.html