söndag 1 september 2013

Solförmörkelse på Mars

Marsfordonet Curiosity har tagit bilder på en solförmörkelse på Mars. Det är Marsmånen Phobos som passerar framför solskivan och därmed skapar förmörkelsen. Det är de skarpaste bilderna av en solförmörkelse på Mars som någonsin tagits. Den lilla Marsmånen Phobos förmår inte att helt täcka solskivan, vilket gör att det blir en s.k ringformig solförmörkelse. Bilderna är tagna den 17 augusti och NASA meddelar att det möjligen kan komma en film av solförmörkelsen så småningom. Häftigt!


(Bildkälla: NASA)

Solen har en tvillingstjärna!

Vår sol är en ganska normal stjärna. Bland de flera hundra miljarder stjärnor som utgör vår galax Vintergatan, finns många liknande stjärnor. Forskare letar efter tvillingstjärnor till vår sol eftersom det är intressant att jämföra deras utveckling med vår sols utveckling. Nu rapporterar Europeiska Sydobservatoriet (ESO) att man hittat den äldsta soltvillingen hittills. Ett internationellt astronomteam lett av astronomer i Brasilien har använt ESO:s Very Large Telescope för att studera stjärnan HIP 102152. Den ligger 250 ljusår från jorden och liknar solen mer än någon annan soltvilling. Det intressanta är dock att den är 8,2 miljarder år gammal att jämföra med 4,6 miljarder år för vår sol.  Denna äldre, men annars nästan identiska, tvilling ger oss en möjlighet utan motstycke att se hur solen kommer att se ut när den åldras. De nya observationerna ger också en viktig första länk mellan en stjärnas ålder och dess halt av grundämnet litium, samt antyder att HIP 102152 kan omges av stenplaneter.


(Bildkälla: ESO)


Litium är det tredje grundämnet i det periodiska systemet och skapades vid Big Bang tillsammans med väte och helium. Under många år har astronomerna funderat på varför vissa stjärnor verkar ha mindre litium än andra. Med dessa nya observationer av HIP 102152 har astronomerna tagit ett stort steg mot att lösa detta mysterium med upptäckten av ett samband mellan en solliknande stjärnas ålder och dess litiumhalt.

Vår egen sol innehåller bara en procent av den mängd litium som fanns i det material den bildades från. Undersökningar av yngre soltvillingar, bl a stjärnan 18 Scorpii, har antytt att dessa yngre släktingar skulle innehålla mycket större mängder litium, men fram till nu har forskarna inte kunna bevisa ett klart samband mellan ålder och litiumhalt. Observationer visar att HIP 102152 innehåller väldigt lite litium. Detta betyder att man för första gången kan visa att äldre soltvillingar har lägre litiumhalter än vår sol. Det tyder på att stjärnor på något sätt förstör sitt litium när de åldras.

HIP 102152 har dessutom en ovanlig kemisk sammansättning som skiljer sig från de flesta andra soltvillingar, men liknar solens. Båda stjärnorna saknar ämnen som är vanliga i meteoriter och på jorden. Det är en stark antydan att det kan finnas stenplaneter runt HIP 102152. Finns det månne en jordkopia kring denna solkopia? I så fall är den betydligt äldre än vår jord och har kanske hunnit utveckla liv flera gånger om.

Solsystemets planeter och våra närmaste stjärnor i bild med logaritmisk skala

Olaf Frohn har förutom en fin bild på rymdsonderna i vårt solsystem (se mitt förra inlägg) skapat en illustration som visar olika objekt i solsystemet + våra närmaste stjärngrannar i en och samma bild. För att åstadkomma det har han använt sig av en logaritmisk skala. Jag har visat bilden tidigare här i bloggen, men dels är den nu uppdaterad, dels tål den att visas på nytt (klicka på bilden). 


(Bildkälla: Olaf Frohn)


Han har nu också pillat dit positionerna för diverse mindre objekt i solsystemet. Planeterna kommer med ganska jämna mellanrum när man ser det hela i en logaritmisk skala.

Var är alla rymdsonder just nu?

Olaf Frohn har som vanligt gjort en månatlig statusuppdatering beträffande rymdsonderna i vårt solsystem. På sin websida Armchair Astronautics redovisar han läget med en tjusig bild (klicka på bilden för att förstora den).


(Bildkälla: Olaf Frohn)


Det mest intressanta nya på rymdsondsfronten är att vi redan i veckan som kommer kan se fram emot en uppskjutning av en rymdsond, månsonden LADEE. Mer om det om ett par dagar här i bloggen. I oktober och november sker dessutom uppskjutning av två rymdsonder mot Mars. Det är dels en indisk sond, dels NASA:s Maven-rymdsond. Det ser med andra ord ut att bli en bra rymdsondshöst.