tisdag 8 april 2014

Jakten på planet X

Hur många planeter finns det egentligen i vårt solsystem? "Åtta" svarar den astronomiskt allmänbildade och det är ju rätt svarat. Åtminstone för tillfället. För vi är inte hundra procent säkra på att vi upptäckt alla solsystemets planeter ännu. Det har under de senaste årtiondena spekulerats en del kring förekomsten av ytterligare en planet långt ute i solsystemet - Planet X kallad. Jakten på denna planet X pågår fortfarande. Mer om det lite längre fram i denna artikel.

Dagens skolungdomar får lära sig att vårt solsystem har åtta planeter. När en annan gick i skolan var planeterna nio till antalet, men så bestämde Internationella Astronomiska Unionen (IAU) att Pluto inte längre fick tillhöra planetskaran. Det var år 2006 som IAU fastslog definitionerna för planeter, och den nya kategorin himlakroppar, dvärgplaneter. Enligt IAU:s definition finns tre grundkrav på en planet: 1. Den är ett objekt som kretsar kring solen, 2. Den är tillräckligt stor för att dess gravitation ska forma den till hydrostatisk jämvikt i en rund form och 3. Den har ”rensat ut grannskapet” på mindre objekt. Uppfyller ett objekt inte det tredje kravet så är det en dvärgplanet. Pluto ansågs inte ha rensat rent i sin bana eftersom den tidvis kommer innanför Neptunus omloppsbana kring solen och att det finns en del andra objekt som kretsar kring solen därute. Det främsta skälet till att IAU kände behov av en tydlig definition var upptäckten 2005 av en annan himlakropp, Eris, som är ungefär lika stor som Pluto. IAU var väl antagligen rädda för en stor mängd likadana upptäckter som successivt skulle öka på antalet planeter i vårt solsystem.


Hubbleteleskopets bild av dvärgplaneten Eris och dess lilla måne Dysnomia (Bildkälla: NASA)

Finns det då flera stora himlakroppar i vårt solsystem? Och framförallt; finns det någon ytterligare planet? Upptäckten för två veckor sedan av en ny dvärgplanet, som fick det kryptiska namnet 2012 VP133, har satt fart på planet X-diskussionen. Forskarna bakom upptäckten, Scott Shepherd och Chadwick Trujillo, studerade dvärgplaneten 2012 VP133:s omloppsbana och jämförde den med 11 liknande objekt. De fann då att objekten hade liknande excentriska omloppsbanor. Det kan finnas flera olika orsaker till det. Kanske påverkas omloppsbanorna av en större himlakropp. Kanske finns det en jordstor planet långt därute som vi inte har lyckats upptäcka med våra teleskop. Om en sådan planet upptäcks, kommer då IAU att än en gång ändra planetdefinitionerna?