lördag 12 januari 2013

Mer än 250 exoplanetkandidater som kan vara jordlika och beboeliga!

Jag skrev en artikel häromdagen om Keplerteleskopets senaste fynd; dels de 461 nya exoplanetkandidater som identifierats, dels de drygt 18.400 signaler teleskopet fångat upp och som kan indikera ytterligare exoplaneter (läs HÄR). På Planetary Habitability Laboratorys websida (PHL) har en analys av datamaterialet gjorts och man konstaterar att det kan gömma sig 262 jordliknande och beboeliga planeter bland alla dessa signaler!

Det krävs förstås ytterligare observationer innan dessa signaler ens platsar på listan över exoplanetkandidater och än mer observationer innan de kan bekräftas vara exoplaneter. Trots allt finns möjligheten att det rör sig om någon form av störning som gett upphov till de signaler som Keplerteleskopet fångat upp. Sannolikheten för att en stor andel av signalerna verkligen är exoplaneter är dock hög. 

Av de 18.400 signalerna uppfyller 15.847 de kriterier som PHLsatt upp. Det innebär att man noterat signalen minst tre gånger. Dessa "preliminära planetkandidater" har sedan klassificerats efter temperatur och storlek enligt nedan (klicka på bilden för att förstora den).


(Bildkälla: Planetary Habitability Laboratory)

Som synes tycks väldigt många av dessa objekt vara stora heta planeter, men mitt i bilden finns ett antal objekt som tycks vara jordstora eller lite större s.k superjordar och som dessutom tycks befinna sig i den beboeliga zonen kring sina respektive stjärnor. Det rör sig om totalt 262 objekt, varav 4 av objekten är planeter mindre än jorden, 23 ungefär som jorden och 235 är superjordar. Intressant! 

PHL tar fram något som heter "Earth Similarity Index" där jorden har index 1,0. En bedömning görs av hur lika exoplaneter är jorden utifrån en matematisk modell, som jag inte ska gå in på närmare här. Av de 854 exoplaneter som till dags dato upptäckts har endast 9 planeter indextal mellan 0,71 och 0,92. Som jämförelse kan nämnas att Mars har indextalet 0,66. PHL konstaterar att hela 24 av de 262 planetkandidaterna kan ha indextal kring 0,90. Med tanke på den väldigt preliminära exoplanetstatusen för de här objekten får man väl anta att PHL gjort en ganska grov bedömning. Men möjligheten finns ändå att något eller några av dessa objekt faktiskt är jordkopior!

Bilden nedan visar motsvarande klassificering för de 854 hittills upptäckta planeterna. Jämför man bilden med den ovan så inser man att de nya Keplerfynden kan innebära en kraftig utökning av antalet intressanta jordliknande planeter. Notera nollorna vad gäller mindre planeter och jordstora planeter i den beboeliga zonen. Endast 6 superjordar i den beboeliga zonen har upptäckts.

(Bildkälla: Planetary Habitability Laboratory)

Om man sedan kompletterar bilden med de 2.740 (godkända) exoplanetkandidater som Kepler identifierat så ökar antalet superjordar i den beboeliga zonen med 30 styck. Fortfarande inga små planeter.


(Bildkälla: Planetary Habitability Laboratory)

När kommer vi att hitta den första jordkopian? Bland alla dessa signaler som Keplerteleskopet fångat upp kan det finnas en jordstor planet som ligger exakt rätt i den beboeliga zonen och som dessutom kan konstateras ha en atmosfär. Fortsatt utforskning behövs. De fynd Keplerteleskopet gjort kommer att sysselsätta en stor mängd astronomer runt om i världen i åratal.


GRAIL-sondernas sista film innan kraschen på månen

Tre dagar innan de två månsonderna Ebb och Flow kraschades mot en bergssluttning på månen tog de en rad bilder som NASA nu sammanställt till en film. Filmen är tagen med kameror som är riktade både framåt och bakåt. Det intressanta med filmen är att den visar månytan från endast 10 kilometers höjd. Annars ser vi ofta bilder på månens yta som tagits av sonder som flyger på högre höjd. Många kratrar är det!


(Källa: NASA)