fredag 5 oktober 2012

Curiositys två första månader på Mars

Imorgon bitti är det två månader sedan som Marsfordonet Curiosity landade på Mars. Den har redan hunnit utforska en del (se mina tidigare artiklar här i bloggen under "Curiosity"). Bland annat har Curiosity upptäckt en gammal flodfåra där vatten en gång flödat, den har utforskat en sten med sin "laserkanon" och den har i största allmänhet studerat omgivningarna i Galekratern där den landade. En hel del fina bilder har levererats med en skärpa som vi aldrig tidigare skådat. Curiosity har visat att den på de två första månaderna på Mars visat sig vara synnerligen funktionsduglig.

Det är dock nu som den ska börja "på riktigt" med sina utforskningar. Med hjälp av sin robotarm ska lite Marsmateria samlas in och analyseras. Syftet med analyserna är att få klarhet i om det någon gång funnits förutsättningar för liv i Galekratern. Analys av mineraler kan ge kunskaper om miljön i Galekratern. Kemiska analyser kan finna spår av det som brukar kallas för livets beståndsdelar.

Curiositys "fotspår" på Mars (Bildkälla: NASA)

Robotarmen har en hel rad med instrument som kan användas för att studera Marsmaterian. Det finns en skopa som kan samla in lite lös ytmateria. Den har också en slags "slagborrmaskin" som kan borra i sten. Bilden ovan visar hjulspår i Marssanden. Just detta spåret gjordes för att frigöra lite fräsch materia några centimeter under ytsanden. Det är denna materia som nu ska grävas upp och analyseras av Curiositys minilaboratorium. Det är en ganska omständig procedur där de första skoporna materia enbart fyller funktionen att rengöra analysinstrumentet från eventuella rester av jordpartiklar. Man vill ju inte att Marsmaterian förorenas av partiklar som följt med Curiosity från jorden.

Curiositys skopa är formad som ett musselskal. Den är 4,5 centimeter bred och 7 centimeter lång och kan gräva 3,5 centimeter ner i jorden. Som en liten leksaksspade alltså.

Området som Curiosity nu befinner sig i kallar NASA för Rocknest. Det är ett område på bara lite drygt 10 kvadratmeter och, som framgår av bilden nedan, lite stenigt och sandigt om vartannat. Det finns en hel del att studera här, så tanken är att Curiosity stannar här i några veckor. Härifrån bär det iväg till det område som NASA kallar Glenelg. Där ska borrningen starta är det tänkt.

Området Rocknest (Bildkälla: NASA)

På sin väg har den som sagt tagit en del bilder, bl a den här bilden på en sten. Hade man inte vetat att den är tagen på Mars skulle man ju kunna tro att det är en bild av någon sten ute vid Bohuskusten som slipats blank av inlandsis och vatten!

(Bildkälla: NASA)

På sin färd ger Curiosity löpande väderrapporter. Det har visat sig att det är förvånansvärt varmt på eftermiddagarna, t o m några plusgrader emellanåt. Den tunna atmosfären gör att solens värme når Marsytan trots att ju avståndet från solen till Mars är över 200 miljoner kilometer, dvs mer än 50 miljoner kilometer längre än avståndet från solen till jorden.  På nätterna kan dock temperaturen sjunka till -70 där Curiosity drar fram. Området ligger en bit söder om ekvatorn och här närmar sig nu våren. Man kan ju fundera på vilka sommartemperaturer som Curiosity kommer att notera. Forskarna tror att det kan tänkas bli uppemot 20 plusgrader dagtid och det innebär att vatten kanske kan hålla sig flytande i fickor en bit under ytan, vilket skulle öka förutsättningarna för enklare livsformer att fortleva på Mars. Temperaturmätningarna har dock precis startat så det är för tidigt att dra några mer långtgående slutsatser om Marstemperaturer. Det kan ju röra sig om en tillfällig värmebölja.

Bilden nedan visar Curiositys färd så här långt (klicka på bilden för en förstoring). Totalt har den nu kört ca 480 meter.

(Bildkälla: NASA)