onsdag 4 december 2013

Upptäckt av vattenånga i exoplaneters atmosfärer

NASA rapporterar att forskare med Hubbleteleskopets hjälp har upptäckt spår av vattenånga i fem exoplaneters atmosfärer. Även om man funnit vatten tidigare kring några exoplaneter är detta första gången som man mer noggrant studerar ett antal exoplaneters atmosfärer och jämför "atmosfärprofiler". Särskilt exoplaneterna WASP-17b och HD 209458b hade tydliga spår av vatten. WASP-17b är en stor planet, med en diameter som är dubbelt så stor som Jupiters. Planeten befinner sig 1.000 ljusår från jorden, så det är ingen jordliknande planet i vårt grannskap direkt. HD 209458b är också en Jupiterstor planet, men ligger lite närmare jorden, "bara" 154 ljusår bort. Även de tre andra planeterna man studerat är Jupiterstora. Alla fem planeterna kretsar nära sina respektive stjärnor. De är med andra ord s.k heta Jupiters.


(Bildkälla: NASA)


Det intressanta med fynden är inte att just dessa planeter tycks ha vatten i atmosfären, utan att man nu börjar kunna upptäcka vatten i exoplanetatmosfärer överhuvudtaget. Det ger hopp om att man så småningom ska finna vatten i jordstora exoplaneters atmosfärer. Om en sådan planet sedan är inom den beboeliga zonen så finns det möjligheter att liv har utvecklats. Filmen nedan beskriver hur man upptäcker exoplaneter i allmänhet och hur man kan studera planetatmosfärer i synnerhet.


(Källa: NASA)