onsdag 20 juni 2012

ESA:s Euclid-sond ska utforska mörk energi och mörk materia

ESA har nu gett klartecken för fortsatt planering av ett rymdsondsprojekt, Euclid, som ska granska några av universums mest mystiska fenomen - mörk energi och mörk materia. Tillsammans med sonden Solar Orbiter utsågs Euclid som en av två projekt i ESA:s medelstora uppdrag inom programmet Cosmic Vision. Nu har man alltså fått klartecken att planera detta projekt vidare och konstruera denna sond. Euclid planeras sändas upp år 2020.

Euclid ska utrustas med ett 1,2-metersteleskop som tillsammans med kamerautrustning ska kartlägga hela två miljarder galaxer. Den ska kunna studera objekt 10 miljarder ljusår bort och därmed också kunna ge en bild av universums barndom. Syftet är att försöka få svar på en av astronomins viktigaste frågor: Varför expanderar universum i en accelererande takt. Mörk materia och mörk energi har föreslagits orsaka denna accelererande expansion. Det är svårt att annars förklara varför den synliga materians gravitationskraft till slut inte lyckas bromsar upp denna expansion.

Euclid
Illustration av Euclid (Bildkälla: ESA)

Asteroiden som hotar jorden år 2040

Robert Cumming skriver på Populär Astronomis websida om asteroiden 2011AG5 som kan utgöra ett hot mot jorden. Den 5 februari år 2040 korsar nämligen jordens och asteroidens bana varandra. Med största sannolikhet "missar" asteroiden jorden med en liten hårsmån, men det finns en liten risk att de två himlakropparna kolliderar. NASA planerar därför att vidta åtgärder för att minimera denna risk. Ett sätt är att putta lite på asteroiden så att den får en lite annan bana.

Den 5 februari 2040 alltså. Lite roat (med en stor portion sjuk humor) noterar jag att det skulle vara min 81:a födelsedag just denna dag. Det kan alltså bli en sprakande födelsedagsfest med andra ord :)